Conferință Internațională impunătoare pe teme de actualitate din domeniul medicinii cu genericul „Aspecte particulare etiopatologice, diagnostice și terapeutice la copii și tineri”.

Recent, în perioada 8-9 decembrie 2022, o delegație consistentă din raionul Hîncești, condusă de Președintele Raionului Hîncești, dl Iurie LEVINSCHI, și Vicepreședintele raionului, dna Lilia TĂNASE, întrunind un grup de medici și lucrători medicali de la Centrul de Sănătate Hîncești (șef-interimar, dna Carolina COȘLEȚ), dar și specialiști ai Spitalului Raional Hîncești, alături de membrii echipei de implementare din Hîncești, dna Elena NICHIFOR, șef DECT, și Ghenadie POALELUNGI, șef Serviciu  cooperare transfrontalieră,  a Proiectului „Sănătatea în mâini bune – spitale mai mari, îngrijire mai bună, cei mai buni doctori din zona de frontieră Romania – Republica Moldova”, implementat în cadrul Programului Operațional Comun „România – Republica Moldova 2014-2020”, 1HARD/4.1/24, a  participat la o Conferință Internațională impunătoare pe teme de actualitate din domeniul medicinii cu genericul „Aspecte particulare etiopatologice, diagnostice și terapeutice la copii și tineri”. Evenimentul a fost găzduit de Consiliul Județean Galați, România.

Activitatea Soft respectivă face parte din Grupul de Activități 3 „Cooperare interinstituțională pentru sănătate – formare, schimb de informații și experiență” al proiectului, ce-și propune în mod deosebit utilizarea cooperării transfrontaliere ca mijloace eficiente pentru creșterea calității activității medicale în unitățile sanitare implicate în acest proiect (Spitalul Orășenesc Târgu-Bujor și Centrul de Sănătate Hîncești), dar și stabilirea unei conduite adecvate din punct de vedere sanitar al populației din zonele vizate. În acest sens, îmbunătățirea actului medical are în prim-plan personalul angajat în instituțiile respective, dezvoltarea abilităților profesionale ale căror se poate produce inclusiv prin schimburi de experiență, în cadrul diverselor cursuri de instruire și conferințe.

La organizarea Conferinței în cauză,  pe lângă CJ Galați, și-au dat obolul entități competente din județul Galați (Universitatea ,,Dunărea de Jos” condusă de dl rector, Lucian Puiu GEORGESCU, Facultatea de Medicină și Farmacie sub diriguirea dnei Decan, Mădălina Nicoleta MATEI,  și a Prodecanului dna Claudia Simona ȘTEFAN, Colegiul Medicilor Galați sub egida dnei Președinte, Daniela TUTUNARU, și alte instituții de profil), bucurându-se de participarea profesioniștilor din domeniul sănătății din județul Galați și raionul Hîncești, precum și a oaspeților celebri din zona medicală din România și RM.  

În debutul Conferinței, oratorii cărora li s-a oferit cuvântul au fost unanimi că astfel de evenimente sunt foarte bine venite pe diverse planuri: transfrontalier, interinstituțional, profesional, interpersonal etc. Domnul Costel FOTEA a ținut să accentuieze că, prin proiectele europene  pe care le implementăm,  construim nu doar obiecte de infrastructură, dar și punți de apropiere sufleteacă între oamenii de pe ambele maluri ale Prutului.   

Reprezentanții mediului academic medical din Galați au evocat predilecția tematică a acestui for pentru sănătatea copilului, deoarece copii reprezintă viitorul nostru, precum și intenția de a crea la Galați un fel de Pol al sănătății, de care să beneficieze și locuitorii din RM, și Ucraina. 

Iar oficialii din conducerea raionului Hîncești au  mulțumit gazdelor conferinței pentru profesionalismul, nivelul impecabil de organizare a  acesteia și au adresat felicitări administrației județene Galați în persoana dlui Președinte, Costel FOTEA,  pentru frumosul parteneriat care este realizat cu succes de ambele părți. Dl Iurie LEVINSCHI a menționat relațiile speciale care s-au constituit între România și Republica Moldova  de la 1991 încoace, sprijinul valoros al Guvernului și Statului român pe care-l resimt cetățenii noștri în momentele existențiale grele,  aportul substanțial  adus de prietenii români din județul Galați întru modernizarea și îmbunătățirea serviciilor medicale din raionul Hîncești.

Totodată, cu un mesaj de salut a venit și dna Lilia TĂNASE, care s-a arătat profund recunoscătoare pentru grija și susținerea reprezentanților români față de sistemul medical raional. Dumneaei a relevat frumoasele reușite ale lucrătorilor medicali hînceșteni, obținute grație investițiilor din partea română.

Conferința a pus în dezbatere un spectru larg de teme actuale pentru lucrătorii medicali, oferind participanților posibilitatea de a se informa, din prima sursă, referitor la ultimele evoluții din sistemul de sănătate din zonă, metodele și variantele de diagnostic și tratament etc. Pe parcursul a celor 2 zile ale lucrărilor Conferinței, experți reputați de profil, nume sonore în medicina română au adus în atenția audienței nu mai puțin de 20 prezentări și prelegeri interesante și, cu siguranță, utile pentru comunitatea medicală.

La sfârșitul Conferinței, cadrelor medicale prezente la For li s-au înmânat certificate de participare și li s-au acordat puncte de credite prin sistemul de educație medicală continuă, ceea ce va contribui la dezvoltarea lor profesională pentru anul în curs și pentru evoluția lor profesională viitoare.

Direcția Economie și Cooperare Transfrontalieră

13.12.2022


INVITAȚIE pentru Lucrări de restaurare a Morii cu Aburi din s.Mereșeni, 1HARD/2.1/25, procedură simplificată negociată

Dosarul Lucrări de restaurare a Morii cu Aburi din s.Mereșeni, 1HARD/2.1/25, procedură simplificată negociată

Termen limită 17.12.2022.


Achiziționarea serviciilor de traducere

Termen limită: 15.12.2022


Servicii de elaborare şi editare a broşurii „Moştenirea culturală şi istorică în raionul Hînceşti, Republica Moldova”

termen limită: 15.12.2022


„Flasmob-ul Șevaletelor”, în comuna Mereșeni, raionul Hîncești.


INVITAȚIE REPETATĂ pentru Lucrări de restaurare a Morii cu Aburi din s.Mereșeni, 1HARD/2.1/25

Important!!! Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 01.11.2022

Volumul I

VOLUMUL II

VOLUMUL III

VOLUMUL IV

VOLUMUL V


DOSARUL: Servicii de organizare a Flashmob-ului pe Șevalet în cadrul proiectului „THE PAST HAS A NEW FUTURE /TRECUTUL ARE UN NOU VIITOR”

Important!!! Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 05.10.2022!


DOSARUL: Lucrări de restaurare a Morii cu Aburi din s.Mereșeni, 1HARD/2.1/25 

Important!!! Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 23.09.2022

Invitație la licitație Lucrări de restaurare a Morii cu Aburi din s. Mereșeni

Volumul I

Volumul II

Volumul III

Volumul IV

Volumul V


Proiectul „TRECUTUL ARE UN NOU VIITOR – Cooperare transfrontalieră pentru valorificarea patrimoniului cultural din Galați, România, și Hîncești, Republica Moldova”

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here