Dispoziţiile preşedintelui

DISPOZIȚIA Nr. 21-d din 15 februarie 2016 Cu privire la promovarea măsurilor de prevenireşi lichidare a influenţei dăunătoare asupraorganismului uman a determinanţilor stării de sănătate În...