report hincesti

RAPORT DE ACTIVITATE a ÎM Centrul Stomatologic Raional Hînceşti pentru anul 2018

  MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE AL REPUBLICII MOLDOVA ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ CENTRUL STOMATOLOGIC RAIONAL HÎNCEŞTI MD-3401, mun. Hînceşti, str. Mihalcea Hîncu, nr.151, tel./fax: +373/269-23664        ...
Întrunirea lunară a Președintelui raionului Hîncești

Raportul privind activitatea Aparatului Președintelui Raionului Hîncești în anul 2018

Raportul privind activitatea Aparatului Președintelui Raionului Hîncești în anul 2018
report hincesti

NOTĂ INFORMATIVĂ Cu privire la rezultatele  anului  agricol 2017 – 2018 și...

Anul agricol 2017 - 2018 a început cu o toamnă relative secetoasă, ca mai apoi să ne ofere, peste iarnă o cantitate suficientă de...
report hincesti

Raportul cu privire la activitatea   Direcției Economie și Cooperare Transfrontalieră pentru...

Direcția Economie și Cooperare Transfrontalieră din cadrul Consiliului raional Hîncești își desfășoară activitatea în conformitate cu Regulamentul de funcționare, actele normative în vigoare, Legea...

Raport anual. Prestatorul de servicii – AO „Hînceşti-inform”

Raport narativ anual 2015 Raport financiar 2015 Raport narativ anual 2016 Raport financiar 2016

Rapoarte de activitate

Raportul semestrial de activitate al Aparatului Președintelui pentru semestrul II al anului 2013 Raportul de activitate al AO Hinceşti - Inform pentru anul 2014 Raportul...