reports

Raportul privind executarea bugetului raional pentru anul 2021

Raportul privind executarea bugetului raional pentru anul 2021

Raport de Activitate a Consiliului Raional Hînceşti în domeniul tineretului şi sportului pentru anul...

Raport de Activitate a Consiliului Raional Hînceşti în domeniul tineretului şi sportuluipentru anul 2021

RAPORTUL DE ACTIVITATE Al Aparatului Președintelui raionului Hîncești pentru anul 2020

RAPORTUL DE ACTIVITATE Al Aparatului Președintelui raionului Hîncești pentru anul 2020
report hincesti

RAPORTUL privind executarea bugetului raional pe 9 luni ale anului 2020

RAPORTUL privind executarea bugetului raional pe 9 luni ale anului 2020
report hincesti

RAPORT narativ privind implementarea Planului  de activitate pentru anul 2018 a  Serviciului Arhivă, raionul Hîncești

Activitatea Serviciului raional este axată pe conlucrarea cu instituțiile publice din raion de nivelul unu și doi, satisfacerea necesităților persoanelor fizice, care se adresează...