ÎNȘTIINȚARE

Prin prezenta, grupul de  lucru pentru achiziţii al Consiliului Raional Hînceşti, Vă aduce la cunoştinţă, că în rezultatul  Licitației Publice  din  05 aprilie 2019...

PLAN ACHIZIȚII PUBLICE ANUL 2018

Plan achiziții publice 2018

Înștiințare privind rezultatul COPF din 01 august 2017 privind achiziționarea ...

Prin prezenta, grupul de  lucru pentru achiziţii al Consiliului Raional Hînceşti, Vă aduce la cunoştinţă, că în rezultatul  COPF din  01 august  2017 privind...

ÎNȘTIINȚARE

Prin prezenta, grupul de lucru pentru achiziţii al Consiliului Raional Hînceşti, Vă aduce la cunoştinţă, că în rezultatul COPF din 13 iulie 2017 privind...

ÎNŞTIINŢARE

Prin prezenta, grupul de lucru pentru achiziţii al Consiliului Raional Hînceşti, Vă aduce la cunoştinţă, că în rezultatul COP din 05 mai 2017 privind achiziționarea lucrărilor de reparaţie a pavajului din beton asfaltic la Spitalul raional Hîncești, Cod CPV: 45453000-7, oferta SRL „Arnit - Prim” cu valoarea de 234 473,88 lei inclusiv TVA, însoţită de documentele de calificare, solicitate în invitația de participare, a fost apreciată drept cîştigătoare.

Achiziţii publice

Planul de achiziţii ale Consiliului raional şi Aparatului Preşedintelui raionului Hînceşti pentru anul 2017

ÎNŞTIINŢARE

 Prin prezenta, grupul de  lucru pentru achiziţii al Consiliului Raional Hînceşti Vă aduce la cunoştinţă, că în rezultatul  COP din  12 aprilie 2017 privind achiziţionarea  lucrărilor de reparaţie a clădirii Consilului Raional Hâncesti nr.2, (birourile Serviciului raional arhivă),Cod CPV: 45453000-7, oferta  SRLRobecons cu valoarea de 199 857 lei  fără TVA, însoţită de documentele de calificare, solicitate în invitaţia de participare,  a fost selectată drept cîştigătoare.