Tabel-raport general de distribuire a ajutorului umanitar pentru anul 2016

Distribuire a ajutorului umanitar pentru anul 2016

Raport comisiei privind ajutor umanitar

Raport final al Comisiei de distribuire a ajutorului umanitar parvenit de la Guvernul României

Comisia raională pentru atragerea investiţiilor

Comisie aprobata prin decizia Consiliului raional  nr. 01/12 din 16.03.2012Componenta Comisiei: Preşedintele Comisiei:Valerii CONDRATIUC- vicepreşedintele raionului.Secretarul Comisiei:Ina DÎRU – specialist principal, Secţia Colaborare Transfrontalieră, Direcţia...

Comisia teritorială pentru ajutoare umanitare

Preşedintele comisiei: LEVINSCHI Iurie, vicepreşedintele raionului, tel.:0269/2-26-69 Secretarul comisiei: MORARU TOMA Elena, tel.:0269/2-20-48 Activitatea comisiei pentru anul 2015 Dispoziția de creare a comisiei teritoriale pentru ajutoare umanitare Darea de seamă privind...

ARTICOLE POPULARE

Servicii desconcentrate

Lista serviciilor desconcentrate Hîncești MEREUŢĂ Ion Oficiul Teritorial Hincesti al Cancelariei de Stat e-mail: ion.mereuta@gov.md Phone: (0269) 22550, fax. (0269) 23465 JECHIU Mariana Direcția teritorială Inspectoratul Fiscal de Stat Hincesti e-mail:...
Taxele locale

Taxele locale