SITUAȚII EXCEPTIONALE

Ședința Comisiei raionale Situații Excepționale din raionul Hîncești

La data de 19 iunie 2019, în Sala de Ședințe ”Constantin Stere” a Consiliului raional, dl  Anatolie CHETRARU, Președintele Comisiei Raionale Situații Excepționale Hîncești,...

Ședința Comisiei raionale pentru Situații Excepționale

La data de 06 iunie 2019, în Sala de Ședințe ”Constantin Stere” a Consiliului raional, dl  Anatolie CHETRARU, Președintele Comisiei Raionale pentru Situații Excepționale...

Tabel-raport general de distribuire a ajutorului umanitar pentru anul 2016

Distribuire a ajutorului umanitar pentru anul 2016

Raport comisiei privind ajutor umanitar

Raport final al Comisiei de distribuire a ajutorului umanitar parvenit de la Guvernul României

Comisia raională pentru atragerea investiţiilor

Comisie aprobata prin decizia Consiliului raional  nr. 01/12 din 16.03.2012Componenta Comisiei: Preşedintele Comisiei:Valerii CONDRATIUC- vicepreşedintele raionului.Secretarul Comisiei:Ina DÎRU – specialist principal, Secţia Colaborare Transfrontalieră, Direcţia...

Comisia teritorială pentru ajutoare umanitare

Președintele comisiei: LEVINSCHI Iurie, Președintele raionului, tel.:0269/2-31-50 Secretarul comisiei: MORARU TOMA Elena, tel.:0269/2-20-48 Activitatea comisiei pentru anul 2015 Dispoziția de creare a comisiei teritoriale pentru ajutoare umanitare Darea de seamă privind...

ARTICOLE POPULARE

Servicii desconcentrate

Lista serviciilor desconcentrate Hîncești URSU Veaceslav Oficiul Teritorial Hincesti al Cancelariei de Stat e-mail: ursu.veaceslav@gov.md Phone: (0269) 22550, fax. (0269) 23465 JECHIU Mariana Direcția teritorială Inspectoratul Fiscal de Stat Hincesti e-mail:...
Taxele locale

Taxele locale