ÎNŞTIINŢARE  Cu privire la convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Raional

Se convoacă ședința extraordinară a Consiliului Raional Hînceşti la data de 21 APRILIE 2020, ora 11, ce se va petrece la distanță (platforma online...

Ședința extraordinară din data de 3 ianuarie, 2020

Înștiințare 01 CU PRIVIRE LA PROPUNERILE REPREZENTANŢILOR CECE HÎNCEȘTI 38 05 cu privire la desemnarea unui consilier (1) 03 Cu privire la vânzarea terenului aferent obiectului proprietate...
PROIECTE DE DECIZII

Proiecte de decizie pentru ședința din 24.12.2019

(1) instiintare 01 cu privire la atribuirea unui mandat de consilier 02 Cu privire la incetarea mandatului de vicepresedinte al raionului 03 cu privire la aprobarea regulamentului...
PROIECTE DE DECIZII

Proiectele de decizie pentru ședința extraordinară din data de 20 septembrie , 2019

Înștiințare 01 Cu privire la efectuarea unor modificări 02 DECIZIE eliberare CASA DE COPII bureac 03 DECIZIE eliberare CASA DE COPII 2 rosca 04 Cu privire la aprobarea...
PROIECTE DE DECIZII

Proiectele de decizie pentru ședința extraordinară din data de 23.08.2019

Înștiințare 01 cu privire la atribuirea unui mandat de consilier 02 cu privire la executarea bugetului 6 luni, anul 2019 2.1. Anexa nr. 1 ex. 6 luni...
deciziile ședinței consiliului raional hîncești

Proiectele de decizie pentru ședința extraordinară din data de 12.06.2019

Înștiintare 1. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier 2. proiect cu privire la modifiări la bugetul raional pentru anul 2019 date personale 3. Decizie transmitere...
deciziile ședinței consiliului raional hîncești

Proiectele de decizie pentru ședința ordinară a Consiliului Raional Hîncești din data de 05.04.2019

Înştiinţare 01 cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2018 1.1 Anexa nr. 1 ex. anul 2018 1.2 Anexa nr. 2 ex. anul 2018 1.3 Anexa nr....
deciziile ședinței consiliului raional hîncești

Proiecte de decizii pentru ședința extraordinară din 11.12.2018

Înștiințare 01 Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier 02 Cu privire la executarea bugetului PE 9 LUNI 2.1 Anexa nr. 1 ex. 9 luni 2018 2.2....
deciziile ședinței consiliului raional hîncești

Proiecte de decizie pentru ședința Consiliului Raional din 02.11.2018

Înștiințare 01 Cu privire la efectuarea unor modificări şi co mpletări la bugetul raional pentru anul 2018 Cu privire la desemnarea unui consilier (1) 02 Cu privire...
deciziile ședinței consiliului raional hîncești

Proiecte de decizie pentru sedința ordinară a Consiliului raional Hîncești din 28.09.2018

Înștiințare 01.Cu privire la executarea bugetului raional în primul semestru al anului 2018 1.5. Raport ex.bugetului la sit.30.06.2018 02. cu privire la efectuarea unor modificări şi completări...