DECIZIILE din ședința nr. 04 din 17.09.2021

LISTA DECIZIILOR APROBATE: 1. Cu privire la aprobarea raportului privind executarea bugetului raional pentru semestrul I al anului 2021 2. Cu privire la efectuarea unor modificări...

Ședința extraordinară a Consiliului Raional Hîncești.

În conformitate cu art. 45 al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 ,,privind Administrația Publică Locală” și a dispoziției președintelui raionului nr.44-d din 15.04.2020, la...

ÎNŞTIINŢARE  Cu privire la convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Raional

Se convoacă ședința extraordinară a Consiliului Raional Hînceşti la data de 21 APRILIE 2020, ora 11, ce se va petrece la distanță (platforma online...