În conformitate cu art. 45 al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 ,,privind Administrația Publică Locală” și a dispoziției președintelui raionului nr.44-d din 15.04.2020, la data de 21 Aprilie curent, Consiliul Raional s-a convocat în ședință extraordinară, ce a fost petrecută la distanță, și anume pe platforma online ZOOM.
Conform Dispoziției Președintelui pe ordinea de zi au fost incluse spre examinare 2 proiecte de decizii, drept urmare a apariției necesității achiziționării unor produse de uz medical și dispozitive medicale necesare pentru prevenirea și controlul Infecții COVID-19
Chestiunile examinate și aprobate sunt:

1. Cu privire la efectuarea unor modificări și completări în bugetul raional pentru anul 2020.
2. Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile Consiliului în cazul în care Președintele ședinței va fi în imposibilitate de a le semna.

Astfel în cadrul ședinței s-au aprobat alocarea mijloacelor financiare din contul disponibilității soldului constituit în urma executării bugetului raional la situația 31.12.2019 pentru acoperirea cheltuielilor de dotare cu utilaj medical și asigurarea cu echipamente de protecție a personalului medical din Spitalul Raional Hîncești,  pentru procurarea:

  • aparatelor de ventilare artificială a plămânilor (4 buc.)
  •  analizator biochimic automat (1 buc.)
  • echipamente de protecție ( combinezoane în complet )
  • cardiomonitoare (7 buc.)
  •  video bronhoscop (1 buc.)

Totodată, consilierii raionali au aprobat alocarea mijloacelor pentru achitarea serviciilor de testare periodică a lucrătorilor medicali din Spitalul Raional Hîncești, implicați în tratarea bolnavilor cu COVID – 19 , precum și pentru  motivarea financiară a personalului din cadrul Spitalului Raional Hîncești implicat în supravegherea, controlul și tratamentul infecției COVID – 19 din raionul Hîncești în mărime de un salariu tarifar.

La propunerea Președintelui raionului Hîncești, dl LEVINSCHI Iurie, au fost alocate mijloace financiare din soldul disponibil pentru procurarea produselor alimentare pentru susținerea pensionarilor și familiilor social vulnerabile din localitățile raionului Hîncești.
Toate pachetele cu produse alimentare vor ajunge în jurul la 2000 de familii, cu ajutorul conducerii raionului Hîncești, Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei, primarilor și asistenților sociali din localități.

La ședință au participat 27 de consilieri din 35 și ședința a fost prezidată de dna TANURCOVA Natalia, consilier raional din partea PSRM.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here