La data de 15 martie 2024 a avut loc Lansare a Programului de Susținere a Antreprenoriatului Feminin

Programul oferă atât sprijin financiar, cât și asistență tehnică, pentru creșterea și durabilitatea afacerilor gestionate de femeile din Republica Moldova. În același timp, se urmărește dezvoltarea abilităților manageriale ale antreprenoarelor prin facilitarea accesului la informații, instruire, consultanță și mentorat.

Obiectivele programului:

  • Facilitarea creării și dezvoltării întreprinderilor începătoare fondate și gestionate de femei prin acordarea unui suport financiar nerambursabil condiționat în valoare de până la 200.000 MDL;
  • îmbunătățirea competitivității întreprinderilor în dezvoltare și creștere gestionate de femei prin acordarea unui suport financiar nerambursabil condiționat în valoare de până la 600.000 MDL;
  • susținerea activităților în domeniul comerțului electronic a întreprinderilor gestionate de femei prin acordarea unui suport financiar nerambursabil condiționat în valoare de maxim 50.000 MDL;
  • îmbunătățirea abilităților manageriale a antreprenoarelor prin facilitarea accesului la informație, instruire, consultanță și mentorat;
  • sporirea nivelului de conștientizare și furnizarea informației relevante cu privire la oportunitățile și contribuția femeilor antreprenoare în dezvoltarea economică.

Programul este finanțat de Guvernul Republicii Moldova și Uniunea Europeană  și are un bugetul estimativ de 720 000 euro.

Mai multe detalii despre Program, puteți accesa pe site-ul oficial al Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului: www.oda.md/granturi/program-antreprenoriat-feminin. Depunerea aplicațiilor pentru accesarea de granturi este realizată în regim online, completând formularul de pe link https://formular.oda.md/#/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here