1. Proiectul „NO BORDERS TO HEALTH”

Prioritatea 2. Dezvoltarea social transfrontalieră.

Obiectiv Specific 2.2. Asigurarea accesului egal la îngrijirea sănătății și stimularea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv asistența medicală primară, și promovarea tranziției de la îngrijirea instituțională la îngrijirea bazată pe familie și pe comunitate.

  • Proiectul „STROLLING THROUGH HISTORY”

Prioritatea 2. Dezvoltarea social transfrontalieră.

Obiectiv Specific 2.3. Consolidarea rolului culturii și a turismului durabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială.

  • Proiectul „DISASTER PREVENTION”

Prioritatea 1. Comunități verzi

Obiectiv Specific 1.1. Promovarea adaptării la schimbările climatice și a prevenirii riscurilor de dezastre și a rezistenței, luând în considerare abordările bazate pe ecosistem.

  • Proiectul „CROSS-BORDER COOPERATION AND GOOD PRACTICES”

Prioritatea 3. Cooperare transfrontalieră

Obiectiv Specific 3.1. Consolidarea unei administrații publice eficiente prin promovarea cooperării juridice și administrative și a cooperării între cetățeni, actorii societății civile și instituții, în special în vederea rezolvării obstacolelor juridice, de capacitate și a altor obstacole din regiunea de frontieră.

  • Proiectul „IS HI interactive culture”

Prioritatea 2. Dezvoltarea social transfrontalieră.

Obiectiv Specific 2.3. Consolidarea rolului culturii și a turismului durabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială.

  • Proiectul „PROMOTING COMMON CULTURAL VALUES”

Prioritatea 2. Dezvoltarea social transfrontalieră.

Obiectiv Specific 2.3. Consolidarea rolului culturii și a turismului durabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială.

  • Proiectul „Building Togethers European Inclusive Education across borders”

Prioritatea 2. Dezvoltarea social transfrontalieră.

Obiectiv Specific 2.1. Îmbunătățirea accesului egal la servicii inclusive și de calitate în educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea unei infrastructuri accesibile, inclusiv prin stimularea rezilienței prin educație și formare, la distanță și online.

  • Proiectul „Performant administration for european citizen across borders”

Prioritatea 3. Cooperare transfrontalieră

Obiectiv Specific 3.1. Consolidarea unei administrații publice eficiente prin promovarea cooperării juridice și administrative și a cooperării între cetățeni, actorii societății civile și instituții, în special în vederea rezolvării obstacolelor juridice, de capacitate și a altor obstacole din regiunea de frontieră.

  •  Proiectul – „TABĂRA DE EXCELENȚĂ -PUNTE EDUCAȚIONALĂ, MARAMUREȘ – HÎNCEȘTI – STRĂȘENI –UNGHENI, EDIȚIA 2024”

Perioada de desfășurare: 28 iunie – 5 iulie 2024

  • Proiectul – Reparația Casei de Cultură, mun. Hîncești, etapa III.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here