Proiectul ”Sănătatea în mâini bune”/1HARD/4.1./24

COMUNICAT

În perioada 08-12 mai 2023, Consiliul Raional Hîncești a desfășurat o   Campanie de conștientizare și informare a publicului. 

Acest eveniment a avut loc în cadrul Proiectului transfrontalier „SĂNĂTATEA ÎN MÂINI BUNE – Spitale mai mari, Îngrijire mai bună, Cei mai buni doctori pentru populația din zona de graniță România-Republica Moldova” (1HARD/4.1./24),  implementat în parteneriat de cătreConsiliul Raional Hîncești și Consiliul Județean Galați prin Programul Operațional Comun  „România – Republica Moldova 2014-2020”.

Campania a fost destinată populației deservite de Centrul de Sănătate Hîncești din raionul Hîncești și Spitalul Orășenesc Târgul Bujor din Județul Galați, România, fiind orientată spre asigurarea unei mai bune înțelegeri  și recunoașteri a principalelor cauze ale bolilor, dar și a rolului și a responsabilității  fiecărei persoane în adoptarea unui mod de viață sănătos.

          Activitatea a fost structurată în 3 părți distincte:

La I etapă, cea pregătitoare, au fost elaborate și emitese materiale informative: fluturași / pliante, afișe, cuprinzând informații despre un stil de viață sănătos, principalii indicatori de stabilire a stării de sănătate etc.

Apoi a urmat Caravana sănătății – o deplasare  a membrilor Echipei de proiect împreună cu profesioniști din domeniul sănătății de la CS Hîncești în 4 localități din zona deservită (mun. Hîncești, satul Fundul Galbenei, comunele Crasnoarmeiscoe și Cărpineni),  în care se atestă un nivel ridicat al morbidității. În cadrul acestei Caravane, lucrătorii medicali au oferit gratuit populației servicii de consultanță și asistență medicală (consultații de profil individualizate, măsurarea tensiunii, glicemiei etc.) și au venit cu recomandări concrete pentru un stil de viață mai sănătos, distribuind beneficiarilor materiale informative de relevanță. Pe parcursul a 4 zile (08-11 mai a.c.), de serviciile respective au beneficiat câte cel puțin 50 de persoane în fiecare localitate vizată. Totodată, locuitorilor le-au fost repartizate seturi de materiale  ilustrative cu conținut medical. 

           Manifestația de promovare a culminat, pe data de 12 mai curent, cu un spectacol artistico-concertistic variat, pregătit de Direcția Raională  Cultură Hîncești și Formația „ACORD” din mun. Chișinău, pliat excelent pe  Festivitatea  prilejuită  de  Ziua Internațională a Asistenților Medicali, ce s-a  desfășurat în incinta Palatului Raional de Cultură din municipiul Hîncești. Evenimentul a adunat un număr impresionant de spectatori. Și în cadrul acestuia, publicul din sală a primit pliante promoționale, iar reprezentarea a fost însoțită de spoturi video, mesaje corespunzătoare, transmise periodic prin intermediul artiștilor invitați pentru recital, al presei,  APL, al medicilor de familie etc.  

Direcția Economie și Cooperare Transfrontalieră a Consiliului Raional Hîncești.

12.05.2023


 

Servicii de organizare Campania de Informare și Conștientizare

Termen limită: 27 martie 2023


Conferință Internațională impunătoare pe teme de actualitate din domeniul medicinii cu genericul „Aspecte particulare etiopatologice, diagnostice și terapeutice la copii și tineri”.

Recent, în perioada 8-9 decembrie 2022, o delegație consistentă din raionul Hîncești, condusă de Președintele Raionului Hîncești, dl Iurie LEVINSCHI, și Vicepreședintele raionului, dna Lilia TĂNASE, întrunind un grup de medici și lucrători medicali de la Centrul de Sănătate Hîncești (șef-interimar, dna Carolina COȘLEȚ), dar și specialiști ai Spitalului Raional Hîncești, alături de membrii echipei de implementare din Hîncești, dna Elena NICHIFOR, șef DECT, și Ghenadie POALELUNGI, șef Serviciu cooperare transfrontalieră, a Proiectului „Sănătatea în mâini bune – spitale mai mari, îngrijire mai bună, cei mai buni doctori din zona de frontieră Romania – Republica Moldova”, implementat în cadrul Programului Operațional Comun „România – Republica Moldova 2014-2020”, 1HARD/4.1/24, a participat la o Conferință Internațională impunătoare pe teme de actualitate din domeniul medicinii cu genericul „Aspecte particulare etiopatologice, diagnostice și terapeutice la copii și tineri”. Evenimentul a fost găzduit de Consiliul Județean Galați, România.

Activitatea Soft respectivă face parte din Grupul de Activități 3 „Cooperare interinstituțională pentru sănătate – formare, schimb de informații și experiență” al proiectului, ce-și propune în mod deosebit utilizarea cooperării transfrontaliere ca mijloace eficiente pentru creșterea calității activității medicale în unitățile sanitare implicate în acest proiect (Spitalul Orășenesc Târgu-Bujor și Centrul de Sănătate Hîncești), dar și stabilirea unei conduite adecvate din punct de vedere sanitar al populației din zonele vizate. În acest sens, îmbunătățirea actului medical are în prim-plan personalul angajat în instituțiile respective, dezvoltarea abilităților profesionale ale căror se poate produce inclusiv prin schimburi de experiență, în cadrul diverselor cursuri de instruire și conferințe.

La organizarea Conferinței în cauză, pe lângă CJ Galați, și-au dat obolul entități competente din județul Galați (Universitatea ,,Dunărea de Jos” condusă de dl rector, Lucian Puiu GEORGESCU, Facultatea de Medicină și Farmacie sub diriguirea dnei Decan, Mădălina Nicoleta MATEI, și a Prodecanului dna Claudia Simona ȘTEFAN, Colegiul Medicilor Galați sub egida dnei Președinte, Daniela TUTUNARU, și alte instituții de profil), bucurându-se de participarea profesioniștilor din domeniul sănătății din județul Galați și raionul Hîncești, precum și a oaspeților celebri din zona medicală din România și RM.

În debutul Conferinței, oratorii cărora li s-a oferit cuvântul au fost unanimi că astfel de evenimente sunt foarte bine venite pe diverse planuri: transfrontalier, interinstituțional, profesional, interpersonal etc. Domnul Costel FOTEA a ținut să accentuieze că, prin proiectele europene pe care le implementăm, construim nu doar obiecte de infrastructură, dar și punți de apropiere sufleteacă între oamenii de pe ambele maluri ale Prutului.

Reprezentanții mediului academic medical din Galați au evocat predilecția tematică a acestui for pentru sănătatea copilului, deoarece copii reprezintă viitorul nostru, precum și intenția de a crea la Galați un fel de Pol al sănătății, de care să beneficieze și locuitorii din RM, și Ucraina.

Iar oficialii din conducerea raionului Hîncești au mulțumit gazdelor conferinței pentru profesionalismul, nivelul impecabil de organizare a acesteia și au adresat felicitări administrației județene Galați în persoana dlui Președinte, Costel FOTEA, pentru frumosul parteneriat care este realizat cu succes de ambele părți. Dl Iurie LEVINSCHI a menționat relațiile speciale care s-au constituit între România și Republica Moldova de la 1991 încoace, sprijinul valoros al Guvernului și Statului român pe care-l resimt cetățenii noștri în momentele existențiale grele, aportul substanțial adus de prietenii români din județul Galați întru modernizarea și îmbunătățirea serviciilor medicale din raionul Hîncești.

Totodată, cu un mesaj de salut a venit și dna Lilia TĂNASE, care s-a arătat profund recunoscătoare pentru grija și susținerea reprezentanților români față de sistemul medical raional. Dumneaei a relevat frumoasele reușite ale lucrătorilor medicali hînceșteni, obținute grație investițiilor din partea română.

Conferința a pus în dezbatere un spectru larg de teme actuale pentru lucrătorii medicali, oferind participanților posibilitatea de a se informa, din prima sursă, referitor la ultimele evoluții din sistemul de sănătate din zonă, metodele și variantele de diagnostic și tratament etc. Pe parcursul a celor 2 zile ale lucrărilor Conferinței, experți reputați de profil, nume sonore în medicina română au adus în atenția audienței nu mai puțin de 20 prezentări și prelegeri interesante și, cu siguranță, utile pentru comunitatea medicală.

La sfârșitul Conferinței, cadrelor medicale prezente la For li s-au înmânat certificate de participare și li s-au acordat puncte de credite prin sistemul de educație medicală continuă, ceea ce va contribui la dezvoltarea lor profesională pentru anul în curs și pentru evoluția lor profesională viitoare.

Direcția Economie și Cooperare Transfrontalieră

13.12.2022


În perioada 24-27 mai 2022, Consiliul Raional Hîncești a fost gazda și a desfășurat un Curs de instruire pentru profesioniștii din domeniul sănătății.  

Acest eveniment instructiv a avut loc în cadrul Proiectului transfrontalier „SĂNĂTATEA ÎN MÂINI BUNE – Spitale mai mari, Îngrijire mai bună, Cei mai buni doctori pentru populația din zona de graniță România-Republica Moldova” (1HARD/4.1./24), implementat în comun de către 2 parteneri: Consiliul Județean Galați, România (Beneficiar-Lider) și Consiliul Raional Hîncești (Beneficiar 1), sub auspiciile Programului Operațional Comun  „România – Republica Moldova 2014-2020”.

Activitatea respectivă (A 3.3) se regăsește în categoria Soft și face parte din Grupul de Activități 3 „Cooperare instituțională pentru sănătate – formare, schimbul de informații și experiență” al proiectului, vizând  utilizarea mijloacelor transfrontaliere eficiente pentru creșterea calității activității medicale în unitățile sanitare din județul Galați și raionul Hîncești implicate în proiect, dezvoltarea abilităților profesionale ale personalului angajat în aceste unități în cadrul schimburilor de experiență, cursurilor și conferințelor etc.

Participanți la instruire au fost un grup de circa 25 de angajați ai Spitalului Orășenesc Târgu Bujor, județul Galați, Centrul de Sănătate Hîncești și Spitalul Raional Hîncești, reprezentanți ai celor 2 echipe de implementare  a proiectului din partea Beneficiarului-Lider și Beneficiarului 1.

În debutul lucrărilor cursului instructiv, participanții au fost salutați și motivați de către  dl Iurie LEVINSCHI, Președintele raionului Hîncești, dna Lilia TĂNASE, vicepreședinte al raionului pentru probleme sociale, dl Petru CIUBOTARU, directorul IMSP Spitalul Raional Hîncești, să acumuleze cunoștințe și informații noi pe teme medicale variate, selectate astfel ca să răspundă optim nevoilor efective ale personalului medical încadrat în instituțiile-țintă ale proiectului.

Pe parcursul acestei instruiri, cei prezenți au avut parte de prezentări complete, bine argumentate și captivante, luări de cuvânt și intervenții inspirate făcute de formatorii, profesorii universitari, dna Ninel REVENCO și dl Ghenadie CUROCICHIN, alți vorbitori, care au abordat în cunoștință de cauză o problematică largă ce ține de pediatrie, supravegherea, dezvoltarea, patologiile și dereglările de creștere  ale  copilului, infecțiile recurente la copii, asistența medicală primară, medicina de familie, medicina personalizată, multimorbiditatea întâlnită în practica medicului de familie etc.

Reputații profesori menționați mai sus au pregătit și repartizat participanților seturi cu materiale de curs și suport pentru modulele pe care le-au dezvăluit.

În același timp, specialiștii de profil similar de pe ambele maluri ale Prutului au avut posibilitatea să întrețină discuții, dezbateri interesante, să-și împărtășească din planurile și ideile creative. În același context, cu titlu de schimb de experiență,   a fost organizată o vizită la Spitalul Raional Hîncești. 

În final, Președintele raionului, dl Iurie LEVINSCHI, și vicepreședintele raionului, dna Lila TĂNASE, au făcut bilanțul lucrărilor cursului de instruire și au mulțumit tuturor participanților pentru prestația participativă, efortul depus întru însușirea multor lucruri și informații noi, ce vor contribui cu certitudine la ridicarea nivelului profesional al cursanților. Acestora din urmă li s-au înmânat în mod festiv certificate de participare la training-ul nominalizat.

   Oficialii au menționat că astfel de evenimente sunt foarte benefice pentru modernizarea și eficientizarea sectorului medical, în general, din ambele regiuni, facilitând, totodată, consolidarea relațiilor noastre de cooperare, punând baza numeroaselor proiecte pe care le putem pe viitor elabora și implementa în comun.   

Dosarul Achizitii de servicii de traducere, în cadrul proiectului „Sănătatea în mâini bune – Spitale mai mari, îngrijire mai bună, cei mai buni doctori pentru populația din zona de graniță România – R. Moldova”, 1HARD/4.1 /24.

Termen limită pentru depunerea ofertelor este de 25 mai 2022!


Dosarul Achizitii de servicii de supraveghere tehnică pentru Lucrări de reparație capitală al Centrului de Sănătate Hîncești, în cadrul proiectului „Sănătatea în mâini bune – Spitale mai mari, îngrijire mai bună, cei mai buni doctori pentru populația din zona de graniță România – R. Moldova”, 1HARD/4.1 /24.

Termen limită pentru depunerea ofertelor este de 25 mai 2022!


Dosarul Achizitii de Servicii de organizare a cursului de instruire pentru profisioniștii din domeniul sănătății. Termenul limită de depunere a ofertelor 29.04.2022, ora 17:00!


 Dosarul Achizitii de servicii VERIFICAREA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR, Proiect 1HARD/4.1/24 ENG

DOSARUL: Achizitii echipament de birou 1HARD/4.1/24 RO

Planul de achizitii anexa 3, 1HARD4..24

Invitatie repetata

Anunt repetat

Instructiuni pentru ofertanti

Anunț repetat 2022

DOSARUL: Achizitii servicii de organizare a schimbului de experiență în raionul Hîncești 1HARD/4.1/24

DOSARUL: Lucrări de reparație capitală a Centrului de Sănătate Hîncești 1HARD/4.1/24 RO

Important!!! Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 01.03.2022

Invitatie

Anunt pentru publicare locala

VOLUMUL 1

VOLUMUL 2

VOLUMUL 3

VOLUMUL 4

DOSARUL: Lucrări de reparație capitală a Centrului de Sănătate Hîncești 1HARD/4.1/24 ENG

Invitation

Standard advertisement for local publication of local open tender procedures

VOLUME 1

VOLUME 2

VOLUME 3

VOLUME 4

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here