Proiectul „Pe urmele lui Ștefan cel Mare” 1HARD/2.1/107.

DOSARUL:  Achiziționarea echipament de birou pentru Muzeul de istorie și etnografie din com. Ciuciuleni, Proiect 1HARD/2.1/107

Invitatie

Entitate Legala

B. IDENTIFICARE FINANCIARA


DOSARUL:  Achiziționarea mobilierului pentru Muzeul de istorie și etnografie din com. Ciuciuleni, Proiect 1HARD/2.1/107


COMUNICAT INFORMATIV

În perioada 13-15 iulie  2022, o delegație din raionul Hîncești, constituită din reprezentanți ai Consiliului Raional Hîncești, Direcției Raionale Cultură, Casei Raionale de Cultură, Instituției Publice „Centrul Raional de Cultură „Conacul Manuc-Bey” din mun. Hîncești și Bibliotecii Publice Raionalie Hîncești „Mitropolit Antonie PLĂMĂDEALĂ”, au participat la Workshopul   cu tema Elaborarea instrumentelor de promovare a ctitoriilor ștefăniene transfrontaliere Vaslui-Hîncești cu impact asupra iubitorilor turismului istoric și cultural”, organizat și găzduit de Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” din mun. Vaslui, Romania.   

Acest eveniment  instructiv-practic a avut loc în cadrul Proiectului transfrontalier „Pe urmele lui Ștefan cel Mare”, implementat în comun de către 4 parteneri: Consiliul Județean Vaslui, România (Beneficiar-Lider), Consiliul Raional Hîncești (B1), Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui (B2)  și Comuna Muntenii de Jos, județul Vaslui, România (B3), sub auspiciile Programului Operațional Comun  „România-Republica Moldova 2014-2020” (Cod 1HARD/2.1/107). Valoarea totală a proiectului este de 1.651.344,65 Euro, din care valoarea gestionată de CR Hîncești reprezintă – 27.046,67 Euro.

Activitatea soft respectivă face parte din Grupul de Activități 3 Acțiuni de promovare și valorificare a patrimoniului cultural comun al proiectului, vizând  identificarea, scoaterea în evidență a celor  mai potrivite mijloace de promovare a patrimoniului cultural existent, precum și un schimb de experiență intens între profesioniștii din domeniul culturii din  județul Vaslui și raionul Hîncești.

Pe parcursul a celor 3 zile de lucrări practico-aplicative, participanții – reprezentanți ai muzeelor, bibliotecilor, altor instituții culturale, ai administrației publice locale, istorici,  experți etc. din cele 2 unități administrativ-teritoriale – au avut parte de prezentări detaliate și la obiect, luări de cuvânt și intervenții inspirate făcute de muzeograful Dr. Laurențiu CHIRIAC (B2), profesorul Dr. Simion ROȘCA (Academia „Ștefan cel Mare” din mun. Chișinău), expertul la ADR Nord-Est, România, Alexandra ALBU, de managerul general și managerul de proiect B2  Cristina VASILIU și Anca Iuliana IORDACHI ș.a. După desfășurarea și dezbaterea prezentărilor, au urmat activități practice în cadrul a 2 Grupuri de lucru, care au rezultat în identificarea traseelor optime comune, ce în viitor pot fi deschise, cu includerea celor mai reprezentative obiecte istorice, turistice și culturale de pe ruta Vaslui-Hîncești, precum și a numeroaselor instrumente, forme de promovare a patrimoniului respectiv.    

Totodată, gazdele au avut grijă și de organizarea unor vizite și excursii atât în incinta Muzeului Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui, cât și la obiecte valoroase, cu o încărcătură serioasă arhitecturală, istorică și turistică din municipiul Vaslui (Rezervația arheologică „Curtea Domnească”, Palatul Mavrocordat, Casa Ghica, Statuia lui Ștefan cel Mare, Parcul Copou etc.).  

În final, făcând bilanțul lucrărilor workshopului desfășurat, dna Anca Iuliana IORDACHI, a mulțumit tuturor participanților pentru efortul depus și și-a exprimat certitudinea că prezentul exercițiu și-a atins scopul. Și ceilalți oficiali, membri ai echipelor de proiect, participanți, invitați (dna Cristina VASILIU,  dnii Laurențiu CHIRIAC, Ion TULBU, Simion ROȘCA) au fost unanimi că atelierul de lucru s-a dovedit a fi unul foarte util, că s-au însușit multe lucruri și informații noi, că astfel de evenimente consolidează și mai mult cooperarea dintre județul Vaslui și raionul Hîncești, inclusiv la nivelul instituțiilor și interpersonal, că dă o bună speranță în realizarea adecvată a proiectului și în prefigurarea altor idei de proiecte comune.

Direcția Economie și Cooperare Transfrontalieră a Consiliului Raional Hîncești

COMUNICAT INFORMATIV

În perioada 17-19 mai 2022, Consiliul Raional Hîncești a fost gazda și a desfășurat seminarul „Valorificarea și promovarea patrimoniului cultural comun, o soluluție viabilă pentru dezvoltarea durabilă a zonei transfrontaliere Vaslui-Hîncești”.

Acest eveniment instructiv a avut loc în cadrul Proiectului transfrontalier „Pe urmele lui Ștefan cel Mare”, implementat în comun de către 4 parteneri: Consiliul Județean Vaslui, România (Beneficiar-Lider), Consiliul Raional Hîncești (B1), Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” din mun. Vaslui (B2) și Comuna Muntenii de Jos, județul Vaslui, România (B3), sub auspiciile Programului Operațional Comun  „România – Republica Moldova 2014-2020”.

Activitatea soft respectivă face parte din Grupul de Activități 3 Acțiuni de promovare și valorificare a patrimoniului cultural comun” al proiectului, vizând identificarea, scoaterea în evidență a celor mai potrivite mijloace de promovare a patrimoniului cultural existent, precum și un schimb de experiență intens între profesioniștii din domeniul culturii din județul Vaslui și raionul Hîncești.

Pe parcursul a celor 3 zile de instruiri, participanții – reprezentanți ai muzeelor, bibliotecilor, altor instituții culturale, ai administrației publice locale, istorici, experți etc. din cele 2 unități administrativ-teritoriale – au avut parte de prezentări captivante, luări de cuvânt și intervenții inspirate făcute de filozoful și profesorul Simion ROȘCA, istoricii-cercetători Teodor CANDU și Eugen Cernenchi, de managerul general și managerul de proiect Cristina VASILIU și Elena NICHIFOR, de șeful Direcției Cultură și Turism Hîncești, Ion TULBU. Apropo, savanții invitați au donat câteva seturi de publicații, lucrări  științifice de autor de ultimă oră bibliotecilor din Vaslui și Hîncești, Consiliilor Județean Vaslui și Raional Hîncești, doritorilor împătimiți de un astfel gen de literatură.  

În același timp, specialiștii de profil similar de pe ambele maluri ale Prutului au avut posibilitatea să întrețină discuții, dezbateri interesante, să-și împărtășească din planurile și ideile creative.

În final, făcând bilanțul lucrărilor seminarului desfășurat, dl Iurie LEVINSCHI, Președintele raionului Hîncești, a mulțumit tuturor participanților pentru atenția, efortul depus întru însușirea multor lucruri și informații noi, ce relevă figura emblematică, activitatea vastă și epoca domnitorului Ștefan cel Mare, înmânându-le certificate de participare la training-ul nominalizat. Dumnealui a menționat că astfel de evenimente sunt foarte benefice pentru consolidarea relațiilor noastre de cooperare actuale și de viitor, punând baza numeroaselor proiecte pe care le putem elabora și implementa în comun.   

Valoarea totală a întregului proiect este de peste 1,6 milioane de euro, din care valoarea gestionată de Județul Vaslui – Lider de parteneriat(LB) este de 1.433.661,04 euro, Consiliul raional Hînceşti- Partener 1(B1) este de 196.811,61 euro, valoarea gestionată de Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui, Partener 2(B2) este de 6.766 euro, valoarea gestionată de UAT Comuna Muntenii de Jos- Partener 3(B3) este de 14.106 euro. Perioada de implementare este cuprinsă în perioada 01 iulie 2021 pînă la data de 30 iunie 2023.

Seminarul „Valorificarea și promovarea patrimoniului cultural comun, o soluluție viabilă pentru dezvoltarea durabilă a zonei transfrontaliere Vaslui-Hîncești”.

Dosarul: Achizitii de servicii VERIFICAREA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR, Proiect 1HARD/2.1/107

Plan de achizitii anexa 3 1hARD2.1.107

Achizitii de servicii Lucrări de reparație a Muzeului de istorie și etnografie din s. Ciuciuleni

VOLUMUL 1

VOLUMUL 2

VOLUMUL 3

Specificatii tehnice

VOLUMUL 4

ȘABLOANE OFERTE FINANCIARE. CONTRACTE FORFETARE. ROM


Achiziția servicii de organizare a seminarului „Valorificarea și promovarea patrimoniului cultural comun, o soluție viabilă pentru dezvoltarea durabilă a zonei transfrontaliere VS-HN” la Hîncești, Republica Moldova.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este prelungit pînă la data de 27.04.2022 !

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here