Înştiinţare
01 cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2018
1.1 Anexa nr. 1 ex. anul 2018
1.2 Anexa nr. 2 ex. anul 2018
1.3 Anexa nr. 3 ex. anul 2018 (1)
1.4 anexa nr. 4 ex. 2018
1.5 nota inf. pr. exec. bugetului pe anul 2018
02 cu privire la efectuarea unor modificări și completări în bugetul raional pentru anul 2019 date cu caracter personal
03 Cu privire la activitatea Direcției Asistență Socială pentru anul 2018
03.1 Raport DASPF 2018. NOTA INFORMATIVA DASPF 2018.
04 cu privire la reorganizarea unor instituții de învățământ general
05 Cu privire la aprobarea acordului de transmitere
06 cu privire la încorporarea cetățenilor
07 cu privire la aprobarea statelor de personal ale instituţiilor medico-sanitare publice raionale martie 2019
08 cu privire la aprobarea salarizării personaelor de conducere ale instituţiilor medico-sanitare publice final
09 cu privire la casarea unor mi jloace fixe IMSP SR Hîncești
9.1 Registru de casare a mijloa celor fixe IMSP SR Hîncești
10 Cu privire la normele specifice ale ÎM Centrul Stomatologic Hîncești
11 Cu privire la aprobarea Regulamentului Muzeului de Istorie și Etnografie din s.Ciu ciuleni, rl.Hîncești DCT
12 Cu privire la aprobarea Regulamentului Muzeului de I storie și Etnografie din s.NEGREA, rl.Hîncești DCT
13 Cu privire la reorganizarea prin schimbarea specificului titulaturii Muzeului din s.Mingir 14 Cu privire la gradul de pregătire a sectorului agrar DA
15 cu privire la casarea unor mijloace fixe DAA
16 cu privire la aprobarea Acordului de co operare cu județul Neamț și CR Hîncești
17 Cu privire la aprobarea inițierii relațiilor de cooperare
18 Cu privire la asocierea Consiliului Raional Hîncești BAZINUL NÂRNOVA
18.1 Statut ASOCIAȚIA BAZINUL NÂRNOVA
19 Cu privire la numirea în funcție a Directoru lui IP Centrul Raional de Cultură Manuc-Bey 20 Cu privire la instituirea Comisiei raion ale pentru protecția drepturilor omului
21 cu privire la aprobarea Planului de activitate a Consiliului Raional Hînceşti pe anului 2019
22 Cu privire la aprobarea acordului de transmitere echipament IT
23 Cu privire la transmiterea cu titlu gratuit a unor mijloace fixe
24 cu privire la transmiterea unui bun imobil
25 cu privire la Initierea procesului de delimitare
26 Cu privire la instituirea Comisiei pentru delimitarea bun urilor imobile proprietate pub lică a raionului Hîncești
27 cu privire la alegerea presedintelui raionului
28 cu privire la desemnarea unui consilier (1)

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here