În data de 20 martie 2019 , în cadrul Casei de Cultură raională s-a desfăşurat Forumul raional „Tineretul cunoaşte rolul instituţiei familiei şi valorifică valorile ei?”, eveniment organizat de către Consiliul raional Hînceşti în colaborare cu Direcţia Cultură şi Turism şi Casa de Cultură raională. Scopul Forumului fiind familiarizarea tinerii generaţii cu conceptul de familie şi valorile acesteia în societatea contemporană.
La eveniment au fost prezenţi 60 de tineri din cca 15 localităţi ale raionului Hînceşti, printre aceştea au fost tineri care îşi fac studiile în instituţiile de învăţămînt precum şi tineri angajaţi în diferite structuri în localităţile raionului. Invitatul de onoare care a venit cu un cuvînt de salut în atenţia tinerilor a fost Vicepreşedintele raionului dna. Vera PATRAŞCU, dumneaei vorbindu-le tinerilor despre importanţa familiei în educarea şi creşterea unor cetăţeni oneşti, corecţi şi demni de o maturitate în toate decizile pe care urmează să le hotărască pe parcursul vieţii lor. În cadrul Forumului am avut drept comunicatori 6 specialişti din 6 domenii diferite, aceştea fiind: Valeria BARAŞ – specialist principal (jurist) în cadrul Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei,
Rodica GOSPODINOV – şeful Centrului Prietenos Tinerilor din Hînceşti, Doina FILIMON –specialist principal (psiholog) în cadrul Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei, Marina PASCAL – specialist – metodist în Secţia Management al Curiculumului şi Formare Profesională în cadrul Direcţiei Învăţămînt , Tudor ROMAN – preot în cadrul Bisericii Sf . Cuvioasa Parascheva din com. Bozieni, Tudor MUNTEANU şi Alina JELIC ofiţeri în cadrul Secţiei Securitate Publică a Inspectoratului de Poliţie Hînceşti, toţi specialişti au abordat tematica instituţiei familiei din sfera din care aceştea activează . Informaţia prezentată a avut un impact pozitiv atît asupra tinerilor dar şi asupra comunicatorilor care au făcut un schimb de experienţă pe potrivă. La finalul evenimentului tinerii au avut parte de mici surprize din partea Consiliului raional Hînceşti.

Natalia VĂTĂMANU – specialist principal în probleme de tineret şi sport în cadrul Consiliului Raional Hînceşti .

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here