instiintare

1 cu privire la executarea bugetului proiect ex. anul 2019

Копия 1.2 Anexa nr 2 ex. anul 2019-converted
Копия 1.3. anexa nr.3 anul 2019-converted
Копия 1.4 anex nr.4 ex. 2019-converted

1.6 raport anul 2019

2 Cu privire la corelarea bugetului cu Legea bugetului de stat

3 Cu privire la efectuarea unor modificări și și completări în bugetul raional pentru anul 2020

4 Cu privire la aprobarea Planului de raționalizare a cheltuielilor privind diminuarea deficitului bugetar

5 Cu privire la casarea unor bunuri uzate raportate la mijloace fixe ale subdiviziunilor CR Direcția Învățămînt

6 Cu privire la Raportul de activitatea a DASPF Hîncești pentru anul 2019

7 cu privire la casarea unor mijloace fixe DASPF

8 Cu privire la ACORDUL DE COLABORARE între CR și AO Concordia.Proiecte sociale

8.1 Acord de parteneriat Lapusna

9 Cu privire la comercializarea unor active neutilizate IMSP SR Hîncești

10 cu privire la casarea şi comercializarea unor mijloace fixe IMSP SR Hîncești

11 Cu privire la normele specifice ale IMSP raionale Hîncești

12 Cu privire la constituirea ConsiliilorAdministrative IMSP

13 Cu privire la normele specifice ale ÎM Centrul Stomatologic Hîncești

14 cu privire la încorporarea cetățenilor CENTRUL MILITAR

15 cu privire la aprobarea programului teritorial privind controlul tutunului

15.1Program Teritorial control TUTUN 2019 FINAL

15.2Programul Teritorial privind controlul tutunului Anexa 3

16 cu privire la aprobarea programului teritorial de prevenire si control al diabetului zaharat

16.1 Program Teritorial DZ 2017

16.2 Planul de acţiuni DZ 2017-2021 FINAL

17 cu privire la aprobarea Acordului de Cooperare între jud.Maramureș și Raionul Hîncești

17.1 Acord de cooperare MM – Hancesti v5 FINAL (2)

18 Cu privir ela numirea în funcție a managerului I.P. Centrul Raional de Tineret Hîncești

18.1 cu privire la modificarea și completarea Deciziei consiliului raional Hînceşti nr. 02.24 din 12.06.2019

19 Cu privire la crearea comisiei de licitaţie

20 Cu privire la activitatea Direcției Agricultura pentru anul 2019

20.1 Raport de activitate 2019 s DAA

21 Cu privire la gradul de pregătire a sectorului agrar

22 cu privire la casarea unor mijloace fixe DAA

23 Cu privire la modificarea deciziei CR nr.0126 din 05.04.2019

25 Cu privire la constituirea Comisiei de cercetare prealabilă gazoduct Gura Galbenei

26 Cu privire la aprobarea listei bunurilor imobile proprietate publică a raionului Hincestiter si clad. (1)

27 Decizie2020.05.22Transmiterea in administrare a cladirei CS Ciuciuleni

29 Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Hîncești 0109 din 16 martie 2012

30. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Hîncești 0326 din 20 sepembrie 2011

31 Cu privire la darea de seamă a ÎM Biroul de proiectări şi prospecţiuni

32 cu privire la aprobarea Planului de activitate a Consiliului Raional Hînceşti pe anului 2020

33 cu privire la desemnarea unui consilier (1)

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here