01 cu privire la un mandat de consilier in Consiliul raional Hincesti

02 Cu-privire-la-acordarea-îndemnizației-unice-consilierului local

03 Cu privire la aprobarea raportului anual privind executarea bugetului raional pentru anul 2021

3.1 Anexa nr.1 ex.anul 2021

3.2 Anexa nr.2 ex. anul 2021

3.3 anexa nr.3, ex. anul 2021

3.4 Anexa nr.4 ,ex. anul 2021

04 Cu privire la unele modificări și completări în bugetul raional pentru anul 2022

05 Cu privire la Raportul de activitate a Direcției Asistență Socială și Protecția a Familiei pentru anul 2021

06 cu privire la coordonarea modificărilor în devizul de venituri și cheltuieli IMSP SR Hîncești 2021

07 cu privire la normele specifice ale IMSP Centrul de Sănătate Hîncești 2021

08 cu privire la normele specifice al IMSP ,, Centrul de Sănătate Ciuciuleni,,

09 cu privire la normele specifice al IMSP Centrul de Sănătate Bobeica

10.cu privire la normele specifice ale IMSP Centrul de Sănătate Lăpușna-Pașcani 2021

11.cu privire la normele specifice al IMSP ,, Centrul de Sănătate Crasnoarmeiscoe,,

12 cu privire la normele specifice al IMSP ,, Centrul de Sănătate Sărata-Galbenă,,

13 cu privire la normele specifice al IMSP ,, Centrul de Sănătate Bujor,,

14 cu privire la normele specifice al IMSP ,, Spitalul Cărpineni,,

15 Cu privire la aprobarea Actului Adițional la Acord Cooperare cu județul Iasi (1)

15.1 Anexă la decizie DECT

16CUPR~1

17 Proiect decizie Modificarea Acord Coop. cu CJ Vaslui

18 Cu privire la gradul de pregătire a sectorului agrar pentru lucrările agricole de primăvară

19 Cu privire la Aprobarea cadastrului funciar la 01.01.2022

19.1 Decizie=2022.03.26=nr. 01-__=Aprobarea cadastrului funciar la 01.01.2022=Anexa nr. 1

19.2 Decizie=2022.03.26=nr. 01-__=Aprobarea cadastrului funciar la 01.01.2022=Anexa nr. 2

19.3 Decizie=2022.03.26=nr. 01-__=Aprobarea cadastrului funciar la 01.01.2022=Anexa nr. 3

20 Cu privire la aprobarea acordului de transmitere în proprietate raionului Hîncești a unui sector de teren (Manuc Bey)

21 Cu privire la atribuirea unor modificări în Decizia CR Hîncești nr.05.21 din 27.11.2020

22 Cu privire la atribuirea în comodat a unei părți din teren din drumul public de interes raional din intravilanul s.Bujor

23 Cu privire la formarea încăperilor izolate în clădirea din s.Sărata-Galbenă administrată de prestatorul de servicii medicale

24 Cu privire la exercitarea atribuțiilor de muncă al Președintelui raionului ce reiese din acordurile de colaborare internaționale

26 Cu privire la aprobarea listei beneficiarilor locuințelor sociale date personale

25 Cu privire la raportul de serviciu al Șefei DGF

27 Cu privire la numirea în funcție a Directorului IP Pasărea Albastră

28 Cu privire la constituirea dreptului la superficie

29 Cu privire la transmiterea unor mijloace fixe IMSP Spitalul Cărpineni

30 Cu privire la inițierea procedurii de selectare a unei instituții financiare bancare pentru contractarea unui credit

31 Cu privire la ACORDUL DE COLABORARE între CR și AO Concordia.Proiecte sociale (1)

31.1 Acord de parteneriat Hincesti 2022-2024 A.O. CONCORDIA (1)

32

32.1 Regulamentul cadru Hîncești

33 Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Hîncești 0313din 22.05.2020 Consiliile Administrative ale IMSP

34 cu privire la aprobarea Planului de activitate a Consiliului Raional Hînceşti pe anului 2022

35 cu privire la desemnarea unui consilier (1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here