01 Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier

02 Decizie exec.anul 2017 2.1 Anexă nr.1 ex. 2017

2.2 Anexă nr.2, ex. 2017

2.3 Anexă nr.3 anul 2017 2.4 Anexă nr.4 ex. 2017

2.5 Raport anul 2017

03 сu privire la efectuarea unor modificări şi completări în bugetul raional pentru anul 2018 date personale

04 Cu privire la activitatea Comisiei Rai onale Copilului aflat în dificultate

05 Cu privire la aprobarea salarizării persoanelor de conducere ale instituţiilor medico-sanitare publice final

06 Cu privire la aprobarea statelor de personal ale in stituţiilor medico-sanitare publice raionale 2018

07 Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciu lui social Casă de copii de tip familial şi a Standartelor minime de calitate

08 Proiect de decizie profemina

09 Decizie Comisie pentru identificarea terenurilor degradate Crasnoarmeiscoe

10 Decizie lista bunurilor în proprietate publica a raionului supuse privatizarii=var.II

11 PROEX-2005 privind ajustare contractului 2018

12 Cu privire la gradul de pregătire a sectorului agrar

13 Proiect de decizie Bilunar 2018

14 Proiect de decizie cooperare galati

15 Proiect de decizie proiecte

16 Proiect de decizie înregistrarea Turn de paza

17 Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru implementarea Programului de dezvoltare a controlului financiar public intern pentru anii 2018-2020

18 Cu privire la examinarea Hotărîrii Curţii de conturi nr.12 din 05.05 .2017 referitor la auditul managemntului sistemelor de supraveghere

19 Cu privire la unele măsuri de implementare a recomandărilor asupra Raportului auditului privind gestiunea deşeurilor periculoase şi de producţie

20 Cu privire la casarea unor bunuri uzate raportate la mijloace fixe

21 Cu privire la operarea unor completari la Decizia CR nr.01.26 din 17.03.2016

21 Decizie 2016.06.10 Completarea Deciziei primaria Hincesti

22 Cu privire la acordarea Cetățean de onoare

23 Cu privire la desemnarea unui consilier

23 Cu privire la examinarea rezultatelor

24 Cu privire la finanțarea Acordului cu Prahova

25 Proiect de decizie prahova-spital

26 Cu privire la acordul privind racordarea SRL Garma Grup la bransamentul Hînceşti

26

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here