Se convoacă ședința ordinară a Consiliului Raional Hîncești la data de 23 DECEMBRIE 2022, ora 10.00, în sala mare de ședințe „Constantin STERE”  a  Consiliului Raional (mun. Hîncești, str. Mihalcea Hîncu, 138, etaj I).

Se propune spre examinare Consiliului Raional următorul proiect al ordinii de zi:

1. Cu privire la aprobarea bugetului raional Hîncești pentru anul 2023 în  prima lectură

Raportor: dna Galina ERHAN, Șefa Direcției Generale Finanțe

2. Cu privire la aprobarea bugetului raional Hîncești pentru anul 2023 în  a doua lectură

Raportor: dna Galina ERHAN, Șefa Direcției Generale Finanțe

3. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional  nr.03/05 din 23.09.2022

Raportor: dna Galina ERHAN, Șefa Direcției Generale Finanțe

4. Cu privire la acordarea unor atribuții Președintelui Raionului Hîncești

Raportor: Dl Sergiu PASCAL, specialist principal (jurist) Aparatul Președintelui

dna Galina ERHAN, Șefa Direcției Generale Finanțe

5 .Cu privire la aprobarea acordului de transmitere a unor bunuri din proprietatea statului, administrarea  Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, în proprietatea raionului Hîncești, administrarea Direcției Învățământ, gestiunea instituțiilor de învățământ din raionul Hîncești

Raportor: dna Valentina TONU, Șefa Direcției Învățământ

6. Cu privire la casarea unor bunuri uzate raportate la mijloace fixe aflate în folosinţa I.P. „Liceul Teoretic Mihail Lomonosov” , mun.Hîncești

Raportor: dna Natalia TANURCOVA,, Directoarea I.P. L.T. Mihail Lomonosov

7. Cu privire la casarea unor bunuri uzate raportate la mijloace fixe aflate în folosinţa I.P. „Liceul Teoretic Ștefan Holban” , Cărpineni

Raportor: dna Tamara MACARI, Directoarea I.P. L.T. Ștefan Holban

8. Cu privire la casarea unor bunuri uzate raportate la mijloace fixe aflate în folosinţa I.P. „Liceul Teoretic Mihai Viteazul” , mun.Hîncești

Raportor: dna Lidia DOROJUCI, Directoarea I.P. L.T. Mihai Viteazul, mun.Hîncești

9. Cu privire la casarea unor active neutilizate aflate în folosinţa IMSP „Centrul de Sănătate Hîncești”

Raportor: Carolina COȘLEȚ, șefa-interimară IMSP „Centrul de sănătate Hîncești”

10. Cu privire la coordonarea modificărilor în devizul de venituri și cheltuieli din mijloacele  fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală (business-plan) pentru anul 2022 al IMSP ,, Spitalul Cărpineni,,

Raportor: Ion PURICE, Director IMSP Spitalul Cărpineni

11. Cu privire la casarea unor active neutilizate aflate în folosinţa IMSP „Spitalul Cărpineni”

Raportor: Ion PURICE, Director IMSP Spitalul Cărpineni

12. Cu privire la rezultatele  anului agricol 2020 – 2021 și perspectivele pentru  anul agricol 2022 – 2023

Notă informativă la proiectul de decizie ”Cu privire la rezultatele  anului agricol 2021 – 2022 și perspectivele pentru  anul agricol 2022 – 2023”

RAPORT Cu privire la rezultatele  anului  agricol 2021 – 2022și perspectivele pentru  anul agricol 2022 – 2023

Raportor: dl Ion SÎRBU, Șef Direcția Agricultură și Alimentație

13. Cu privire la aprobarea listei beneficiarilor de locuinţe sociale în locaţiune

Raportor: dl Dionis URSU, Șef Secția Administrație Publică, Probleme de Secretariat și Protocol

14. Cu privire la raportul de serviciu al doamnei Galina ERHAN, șefa Direcției Generale Finanțe

Raportor: dl Dionis URSU, Șef Secția Administrație Publică, Probleme de Secretariat și Protocol

15. Cu privire la încetarea raportului de serviciu al dnei Irina TALMACI Director a Instituției Publice Centrul Raional de Cultură “Conacul Manuc Bey”

 Raportor: dl Dionis URSU, Șef Secția Administrație Publică, Probleme de Secretariat și Protocol

16. Cu privire la aprobarea programului concediilor de odihnă pentru anul 2023

 Raportor: dl Dionis URSU, Șef Secția Administrație Publică, Probleme de Secretariat și Protocol

17.  Cu privire la desemnarea evaluatorului performanţelor profesionale

Raportor: dl Dionis URSU, Șef Secția Administrație Publică, Probleme de Secretariat și Protocol

18. Cu privire la examinarea Raportului cu privire la situația din domeniul tineretului şi  sportului în raionul Hînceşti pentru anul 2022

Raportor: dna Sofia HRISTICENCO, specialist principal (probleme de tineret și  sport)

19. Cu privire  la aprobarea Calendarului anual a activităților  cu caracter cultural, de oficiere, comemorative organizate de către Aparatul  Președintelui, activităților din domeniul  tineretului, culturii fizice și sportului

Raportor: dl Dionis URSU, Șef Secția Administrație Publică, Probleme de Secretariat și Protocol

dna Sofia HRISTICENCO, specialist principal (probleme de tineret și  sport)

20. Cu privire la activitatea I.P. “Centrul Raional de Tineret Hîncești” pentru anul 2022

Raport Narativ 2022

Raport consolidat cu privire la realizarea Planului de acțiuni pentru anul 2022 al I.P. ,,Centrul raional de Tineret Hîncești “

Raportor: dl Ion CROITORU, Manager  I.P. “Centrul Raional de Tineret Hîncești”

21. Cu privire la inițierea procedurii de formare a unui sector de teren

Raportor: dl Victor RACHIU, Șef Serviciul Relații Funciare și Cadastru

22. Cu privire la aprobarea acordului de transmitere în proprietate publică raionului Hîncești a unui sector de teren din satul Caracui

Raportor: dl Victor RACHIU, Șef Serviciul Relații Funciare și Cadastru

23. Cu privire la aprobarea formării a două bunuri imobile din sectorul de teren ocupat de drumurile publice

Raportor: dl Victor RACHIU, Șef Serviciul Relații Funciare și Cadastru

24. Cu privire la Hotărârea Judecătoriei Hîncești, sediul Ialoveni din 10 mai 2022    

 Raportor: dl Sergiu PASCAL, specialist principal (jurist)

25. Cu privire la transmiterea unor mijloace fixe

Raportor: dl Sergiu PASCAL, specialist principal (jurist)

26. Cu privire la transmiterea unor mijloace fixe

Raportor: dl Sergiu PASCAL, specialist principal (jurist)

27. Cu privire la aprobarea Planului de activitate a Consiliului Raional Hînceşti pentru anul 2023

Raportor: dna Elena MORARU TOMA, Secretara CR

28. Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile Consiliului în cazul în care Preşedintele ședinței va fi în imposibilitate de a le semna.

Raportor: dna Elena MORARU TOMA, Secretara CR

Ședinţele comisiilor consultative de specialitate  vor avea loc în sediul Consiliului Raional, etaj II și III):

 20 DECEMBRIE 2022

ora 11.00 (Comisia Buget și Finanțe),

ora 13.00 (Comisia Învățământ, Cultură şi Sport)

22 DECEMBRIE 2022

ora 13.00  (Comisia Sănătate şi Protecţie Socială),

ora 14.00 (Comisia Agricultură, Comerţ, Ecologie) 

Setul  de documente este disponibil în Anticamera Președintelui Raionului şi poate fi accesat pe pagina web oficială www.hincesti.md

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here