Ședința de constituire din 13 iulie 2015

1. Decizia 01/01 Cu privire la aducerea la cunoştinţă a hotărîrii privind atribuirea mandatelor de consilier şi înmînarea legitimaţiilor de consilier de către reprezentantul...

Ședința extraordinară din 27 mai 2015

1. Decizia 05/01 Cu privire la efectuarea unor modificări şi completări la unele decizii ale Consiliului Raional Hînceşti şi bugetul raional pe anul 2015”...

Ședința extraordinară din 08 mai 2015

1. Decizia nr. 04/01 Cu privire la corelarea bugetului raional cu Legea bugetului de stat pe anul 2015 Raportor: dna Valentina MANIC, șef Direcția...

Ședința extraordinară din 06 aprilie 2015

1. Decizia nr. 03/01 Cu privire la raportul de activitate al IMSP Spitalul Raional Hînceşti Raportor: dl Petru CIUBOTARU, şef al IMSP Spitalul Raional...
deciziile ședinței consiliului raional hîncești

Ședința ordinară din 25 martie 2015

1. Cu privire la unele mandate de consilier în Consiliul raional Hînceşti 2. Cu privire la examinarea şi aprobarea raportului privind executarea bugetului pe anului...

Ședința extraordinară din 06 ianuarie 2015

Deciziile ședintei extraordinare din 06 ianuarie 2015 1. Decizia nr. 01/01 Cu privire la alegerea preşedintelui raionului Hînceşti Raportor: dl Igor BOTNARU, secretarul-interimar al...
deciziile ședinței consiliului raional hîncești

Ședința extraordinară din 17 martie 2016

Decizia nr. 01/01 „Cu privire la aprobarea planului de activităţi al Consiliului raional Hînceşti pentru anul 2016” Decizia nr. 01/02 „Cu privire la examinarea şi...

Deciziile Consiliului Raional din 14 ianuarie 2017

Cu privire la eliberarea din funcţie a şefului Direcţiei Generale Finanţe Hînceşti Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului Raional Hîncești nr. 05/03...

Deciziile Consiliului Raional din 28 decembrie 2016

Cu privire la corelarea bugetului raional cu Legea bugetului de stat pentru anul 2016          Anexa Cu privire la efectuarea unor modificări...
deciziile ședinței consiliului raional hîncești

Deciziile Consiliului Raional din 07 decembrie 2016

Cu privire la unele mandate de consilier Cu privire la modificarea și completarea deciziei Cu privire la constituirea Instituției Publice Centrului raional de cultură “Conacul Manuc...

ARTICOLE POPULARE

Servicii desconcentrate

Lista serviciilor desconcentrate Hîncești MEREUŢĂ Ion Oficiul Teritorial Hincesti al Cancelariei de Stat e-mail: ion.mereuta@gov.md Phone: (0269) 22550, fax. (0269) 23465 JECHIU Mariana Direcția teritorială Inspectoratul Fiscal de Stat Hincesti e-mail:...
Taxele locale

Taxele locale