1. Cu privire la aprobarea bugetului pe anul 2015 în prima lectură.

2. Cu privire la aprobarea bugetului pe anul 2015 în a doua lectură

3. Cu privire la executarea şi aprobarea raportului privind executarea bugetului pe 9 luni ale anului 2014

4. Cu privire la efectuarea unor modificări şi completări la unele decizii ale Consiliului raional Hînceşti şi bugetul raional pe anul 2014

5. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul şi condiţiile de selectare şi distribuire a locuinţelor pentru păturile social/economic vulnerabile

6. Cu privire la formarea unui sector de teren pentru amplasarea Direcţiei Situaţii Excepţionale şi a Unităţii de Pompieri şi Salvatori

7. Cu privire la atribuirea în folosinţă Serviciului de stat Protecţie Civilă şi Situaţii Excepţionale a unui teren.

8. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Hînceşti nr. 05/24 din 02.10.2012 Cu privire la aprobarea Listei terenurilor identificate ca proprietate publică a UAT raionul Hînceşti

9. Cu privire autentificarea dreptului de proprietate publică al UAT raionul Hînceşti asupra unor terenuri de pămînt

10. Cu privire la aprobarea Listei terenurilor proprietate publică a UAT raionul Hînceşti ocupate de drumurile publice locale situate în hotarele administrativ-teritoriale ale comunei Lăpuşna şi a proiectelor de formare a acestora.

11. Cu privire la aprobarea planului de acţiuni privind implementare Strategiei raionale de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi în raionul Hînceşti 2014-2018 (prin prisma Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi)

12. Cu privire la fondarea instituţiei publice de servicii sociale ”Centrul de servicii pentru copii cu dizabilităţi „Pasărea Albastră” din raionul Hînceşti”

13. Cu privire la modificarea structurii şi a statului de personal al Direcţiei Asistenţă Socială și Protecție a Familiei Hînceşti

14. Cu privire la modificarea şi completarea Statelor de personal ale Centrului de Asistenţă Socială a Copilului şi a Familiei „CREDO”

15. Cu privire la aprobarea în redacţie nouă a Regulamentului de activitate al Serviciul de asistenţă parentală profesionistă.

16. Cu privire la modificarea şi completarea Deciziei Consiliului raional Hînceşti nr. 04/08 din 29.09.2014 “Cu privire la crearea şi implementarea serviciului social „Locuinţa Protejată” în raionul Hînceşti

17. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului raional „Pedagogul anului”

18. Cu privire la raportul privind activitatea financiar-economică a ÎM “Biroul raional Hînceşti de proiectări, prospecţiuni şi servicii” pe anul 2013

19. Cu privire la delegarea unor împuterniciri Preşedintelui raionului

20. Cu rivire la realizarea unor prevederi ale deciziei nr. 03/34 din 20.09.2011

21. Cu privire la aprobarea planului teritorial de acţiuni pentru implementarea Strategiei naţionale anticorupţie.

22. Cu privire la aprobarea graficului de concediu

23. Cu privire la desemnarea evaluatorului Secretarului consiliului raional Hînceşti

24. Cu privire la aprobarea Înţelegerii de cooperare între Judeţul Cluj din România şi Raionul Hînceşti din Republica Moldova

25. Despre aprobarea Listei terenurilor proprietate publică a UAT raionul Hînceşti ocupate de drumurile publice locale situate în hotarele administrativ-teritoriale ale satului Caracui şi a proiectelor de formare a acestora.

26. Cu privire la propunerea de continuare a implementării Proiectului pentru reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare finanţat din mijloacele împrumutului acordat Republicii Moldova de către Fondul Kuweitian de Dezvoltare Economică Arabă

 

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here