Decizia 03/01 ”Cu privire la efectuarea unor modificări şi completări la unele decizii ale Consiliului raional Hînceşti”

Decizia 03/02 ”Cu privire la efectuarea unor modificări şi completări la unele decizii ale Consiliului raional Hînceşti şi bugetul raional pe anul 2014”

Decizia 03/03 ”Cu privire la casarea unor suprafeţe de plantaţii perene”

Decizia 03/04 ”Cu privire la transmiterea unui bun din gestiunea Directiei Cultura si Turism in gestiunea Direcţiei Agricultură si Alimentaţie”

Decizia 03/05 ”Cu privire la darea în locaţiune a unui bun imobil ”

Decizia 03/06 ”Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Hînceşti nr. 01/42 din 04.04.2013 „Cu privire la transmiterea în comodat a unor spaţii””

Decizia 03/07 ”Cu privire la transmiterea unor bunuri din gestiunea IMSP Centrul Medicilor de Familie Hînceşti în gestiunea instituţiilor medico-sanitare publice centre de sănătate”

Decizia 03/08 ”Cu privire la modificarea şi completarea Deciziei consiliului raional Hînceşti nr. 07/11 din 19.12.2013 „Cu privire la delimitarea IMSP Centrul Medicilor de Familie Hînceşti””

Decizia 03/09 ”Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului educaţional raional pentru anii 2014-2020”

Decizia 03/10 ”Cu privire la rolul administraţiei publice locale în organizarea odihnei de vară a copiilor din raion”

Decizia 03/11 ”Cu privire la modificarea şi completarea Deciziei privind instituirea Comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultate şi aprobarea Regulamentului de activitate a acestuia”

Decizia 03/12 ”Cu privire la aprobarea în redacţia nouă a Regulamentului privind funcţionarea Azilului pentru persoane în vîrstă şi persoane cu dizabilităţi din com. Sărata Galbenă”

Decizia 03/13 ”Cu privire la împuternicirile de reprezentare a Consiliului Raional Hînceşti în instanele judecătoreşti”

Decizia 03/14 ”Cu privire la executarea Deciziilor Consiliului raional Hînceşti nr. 07/17 din 10.12.2010 Cu privire la eliberarea grîului alimentar din rezerva de stat, 02/08 din 30.03.2011 şi 03/05 din 28.04.2011 Cu privire la nominalizarea beneficiarilor pentru distribuirea grîului alimentar”

Decizia 03/15 ”Cu privire la solicitarea executării Deciziei Curţii de Apel Chişinău din 25.02.2014”

Decizia 03/16 ”Cu privire la aprobarea acordului de parteneriat între Asociaţia obştească CCF Moldova – Copil, Comunitate, Familie şi Consiliul raional Hînceşti”

Decizia 03/17 ”Cu privire la cererea SRL „Narialex” privind aprobarea acordului privind executarea lucrărilor de proiectare”

Decizia 03/18 ”Cu privire la aprobarea acordului de colaborare între Consiliului raional Hînceşti şi Consiliul Judeţean Prahova”

 

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here