1. Cu privire la corelarea bugetului raional în baza modificării şi completări Legii bugetului de stat pe anul 2014.

2. Cu privire la examinarea şi aprobarea raportului privind executarea bugetului raionului Hînceşti pe 6 luni ale anului 2014

3. Cu privire la efectuarea unor modificări şi completări la unele decizii ale Consiliului raional Hînceşti şi bugetul raional pe anul 2014

4. Cu privire la propunerea candidaturilor în componenţa Consiliului Electoral de Circumscripţie al raionului Hînceşti pentru desfăşurarea alegerilor Parlamentare din toamna a.2014

5. Cu privire la aprobarea reţelei de clase pentru anul de învăţămînt şcolar 2014 – 2015

6. Cu privire la aprobarea planului de actiuni privind implementarea Strategiei de Dezvoltare a sistemului educational

7. Cu privire la aprobarea Acordului cu UTR „TĂRNĂ ROM” şi Consiliul Raional Hînceşti

8. Cu privire la crearea serviciului social „Locuinţa protejată”

9. Cu privire la aprobarea Strategiei de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi în raionul Hînceşti 2014-2018 prin prisma Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi

10. Cu privire la încorporarea cetăţenilor născuţi în anii 1987-1996 în serviciul militar în termen, cu termen redus sau cel civil în octombrie 2014 – ianuarie 2015

11. Cu privire la recrutarea tinerilor cu anul naşterii 1999

12. Cu privire la unele măsuri de realizare a Deciziei Consiliului raional Hînceşti nr. 07/11 din 19.12.2013 „Cu privire la delimitarea IMSP CMF Hînceşti”

13. Cu privire la majorarea parcursului limită prevăzut pentru unităţile de transport ale IMSP CMF Hînceşti.

14. Cu privire la aprobarea salariilor de funcţie stabilite personalului de conducere a Întreprinderii Municipale „Centrul Stomatologic Raional Hînceşti”.

15. Cu privire la darea în locaţiune a unor active neutilizate

16. Cu privire la avizul la proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la transmiterea unor bunuri

17. Cu rivire la realizarea unor prevederi ale deciziei nr. 03/34 din 20.09.2011

18. Cu privire la darea în locaţiune a unui bun imobil

19. Cu privire la solicitarea primarului or. Hînceşti

20. Cu privire la transmiterea în proprietate Asociaţiei Coproprietarilor în Condominiu nr. 37/14 din or. Hînceşti a bunurilor condominiului

21. Despre aprobarea Listei terenurilor proprietate publică a UAT raionul Hînceşti ocupate de drumurile publice locale situate în hotarele administrativ-teritoriale ale com. Sărata Galbenă şi a proiectelor de formare a acestora.

22. Despre autentificare UAT raionul Hînceşti a dreptului de proprietate publică asupra terenurilor de pămînt.

23. Cu privire la modificarea şi completarea unor decizii ale Consiliului raional Hînceşti

24. Cu privire la transmiterea unor bunuri din gestiunea IMSP Spitalul Raional Hînceşti în gestiunea ÎM Centrul Stomatologic Hînceşti

25. Despre aprobarea Listei terenurilor proprietate publică a UAT raionul Hînceşti ocupate de drumurile publice locale situate în hotarele administrativ-teritoriale ale satului Şipoteni şi a proiectelor de formare a acestora

26. Cu privire la autorizarea comercializării unor active neutilizate

27. Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna procesul-verbal şi deciziile Consiliului raional Hînceşti în cazul în care preşedintele şedinţei va fi în imposibilitate de a semna.

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here