Decizia nr. 01/01 Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul Raional Hîncești

Decizia nr. 01/02 Cu privire la cererile prealabile înaintate de Oficiul teritorial Hîncești al Cancelariei de Stat.

Decizia nr. 01/03 Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Hînceşti 2013-2020

Decizia nr. 01/04 Cu privire la examinarea şi aprobarea raportului privind executarea bugetului raionului Hînceşti pe anul 2012.

Decizia Nr. 01/05 Cu privire la examinarea Raportului referitor la rezultatele controlului efectuat la Directia Asistenta Sociala si Protectie a Familiei Hîncesti a Consiliului raional Hîncesti, realizat de catre Inspectia Sociala

Decizia nr. 01/06 Cu privire la modificarea și completarea Deciziei nr.01/12 din 16. 03. 2012 “Cu privire la instituirea comisiei raionale de atragere a investițiilor”.

Decizia nr. 01/07 Cu privire la aprobarea Strategiei de Tineret a raionului Hînceşti pentru anii 2013-2017

Decizia nr. 01/08 Cu privire la modificarea și completarea Deciziei nr.03/10 din 17 septembrie 2007 privind componența Consiliului de Administrație a Fondului Local de Susținere a Socială a Populație

Decizia nr. 01/09 Cu privire la modificarea Deciziei nr.03/11 din 07 septembrie 2007 privind instituirea Comisiei raionale pentru prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane

Decizia nr. 01/10 Cu privire la aprobarea în redacţie nouă a Regulamentului privind modul de acordare şi plata compensaţiilor pentru transportul public unor categorii de populaţie

Decizia nr. 01/11 Cu privire la încorporarea cetăţenilor născuţi în anii 1986-1995 (născuți pînă la 31 iulie) în serviciul militar în termen, cu termen redus sau cel civil în aprilie-iulie 2013.

Decizia nr. 01/12 Cu privire la realizarea unor prevederi ale Deciziei nr. 03/34 din 20.09.2011.

Decizia nr. 01/13 Cu privire la cererea prealabila a cet. Viorica Doaga.

Decizia nr. 01/14 Cu privire la examinarea cererii cet. Maria Tatarulea.

Decizia nr. 01/15 Cu privire la examinarea cererii cet. Ion Guleac.

Decizia nr. 01/16 Cu privire la aprobarea unui contract de locaţiune cu IFS Teritorial Hînceşti.

Decizia nr. 01/18 Cu privire la constituirea Consiliului coordonator de implementare a reformei în învățământ în raionul Hîncești.

Decizia nr. 01/19 Cu privire la aprobarea statului de personal al IMSP Spitalul Raional Hînceşti pentru anul 2013.

Decizia nr. 01/20 Cu privire la casarea unor suprafeţe de plantaţii viticole.Cu privire la aprobarea unui contract de locațiune.

Decizia nr. 01/21 Cu privire la casarea unor suprafeţe de plantaţii pomicole

Decizia nr. 01/22 Cu privire la acordarea compensaţiei unice pentru conectarea la conducta de gaze naturale a unor categorii de populaţie din mediul rural a r-ului Hînceşti

Decizia nr. 01/23 Cu privire la unele monumente istorice amplasate pe teritoriul raionului Hîncești

Decizia nr. 01/24 Cu privire la modificarea unor decizii.

Decizia nr. 01/25 Cu privire la împuternicirea preşedintelui raionului privind acordul pentru transmiterea în proprietatea UAT raionul Hînceşti a unor terenuri de pămînt.

Decizia nr. 01/26 Cu privire la modificarea și completarea decizia Consiliului Raional nr.05/24 din 02.10.2012

Decizia nr. 01/27 Cu privire la aprobarea Listei terenurilor proprietate publică a UAT raionul Hînceşti în hotarele administrativ-teritoriale ale or. Hînceşti şi a proiectelor de formare a acestora.

Decizia nr. 01/28 Cu privire la aprobarea Listei terenurilor proprietate publică a UAT raionul Hînceşti în hotarele administrativ-teritoriale ale com. Cărpineni şi a proiectelor de formare a acestora.

Decizia nr. 01/29 Cu privire la acordul de transmitere în proprietatea publică a UAT raionul Hînceşti a unui teren de pămînt din fondul de rezervă a UAT satul Cioara.

Decizia nr. 01/30 Cu privire la acordul de transmitere în proprietatea publică a UAT raionul Hînceşti a unui teren de pămînt din fondul de rezervă a UAT comuna Cotul Morii.

Decizia nr. 01/31 Cu privire la acordul de transmitere în proprietatea publică a UAT raionul Hînceşti a unui teren de pămînt din fondul de rezervă a UAT comuna Crasnoarmeiscoe.

Decizia nr. 01/32 Cu privire la acordul de transmitere în proprietatea publică a UAT raionul Hînceşti a unui teren de pămînt din fondul de rezervă a UAT satul Fîrlădeni.

Decizia nr. 01/33 Cu privire la acordul de transmitere în proprietatea publică a UAT raionul Hînceşti a unui teren de pămîntdin fondul de rezervă a UAT comuna Lăpuşna.

Decizia nr. 01/34 Cu privire la acordul de transmitere în proprietatea publică a UAT raionul Hînceşti a unui teren de pămînt din fondul de rezervă a UAT comuna Mingir.

Decizia nr. 01/35 Cu privire la aprobarea Listei terenurilor proprietate publică a UAT raionul Hînceşti în hotarele administrativ-teritoriale ale com. Mingir şi a proiectelor de formare a acestora.

Decizia nr. 01/36 Cu privire la acordul de transmitere în proprietatea publică a UAT raionul Hînceşti a unui teren de pămînt din fondul de rezervă a UAT comuna Sărata-Galbenă.

Decizia nr. 01/37 Cu privire la stabilirea perimetrului satului Cărpineni

Decizia nr. 01/38 Cu privire la stabilirea perimetrului localităţilor com. Lăpuşna.

Decizia nr. 01/39 Cu privire la interpelarea Consiliului raional pentru propunerea persoanelor în calitate de membri ai Comisiei raionale de monitorizare a locurilor de detentie

Decizia nr. 01/40 Cu privire la transmiterea unui set de documente

Decizia nr. 01/41 Cu privire la desemnarea reprezentantului în cadrul unei comisii de concurs

Decizia nr. 01/42 Cu privire la transmiterea în comodat a unor spatii

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here