Decizia nr. 07/01 Cu privire la aprobarea bugetului pe anul 2014 în prima lectură.

Decizia nr. 07/02 Cu privire la aprobarea bugetului pe anul 2014

Decizia nr. 07/03 Cu privire la executarea şi aprobarea raportului privind executarea bugetului pe 9 luni ale anului 2013

Decizia nr. 07/04 Cu privire la efectuarea unor modificări şi completări la unele decizii ale Consiliului raional Hînceşti şi bugetul raional pe anul 2013

Decizia nr. 07/05 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind plata ajutorului material, premiului anual, suplimentelor la salariu și a altor plăți suplimentare persoanelor care deţin funcţii de demnitate publică, funcţionarilor publici şi personalului care efectuează deservirea tehnică din cadrul raionul Hîncești.

Decizia nr. 07/06 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Biroului Comun de Informaţii şi Servicii

Decizia nr. 07/07 Cu privire la optimizarea activităţii instituţiilor medico-sanitare publice raionale Hîncesti

Decizia nr. 07/08 Cu privire la delimitarea IMSP Spitalul raional Hînceşti

Decizia nr. 07/09 Cu privire la delimitarea IMSP Spitalul Cărpineni

Decizia nr. 07/10 Cu privire la autorizarea casării unor bunuri uzate, raportate la mijloace fixe ale instituţiilor medico-sanitare publice raionale

Decizia nr. 07/11 Cu privire la delimitarea IMSP Centrul Medicilor de Familie Hînceşti

Decizia nr. 07/12 Cu privire la aprobarea acordului privind transmiterea unui bun din proprietatea UAT Cărpineni în proprietatea UAT raionul Hînceşti

Decizia nr. 07/13 Cu privire la aprobarea acordului de transmitere în comodat Casei Teritoriale de Asigurări Sociale a unui bun imobil

Decizia nr. 07/14 Cu privire la aprobarea acordului de transmitere a unui bun imobil din gestiunea Centrului de Sănătate Publică Hîncești în folosință gratuită UAT-le raionul Hînceşti

Decizia nr. 07/15 Cu privire la aprobarea acordului de transmitere în comodat Agenţiei pentru Intervenţii şi Plăţi în Agricultură a unui bun imobil

Decizia nr. 07/16 Cu privire la transmiterea în locaţiune a unui bun imobil

Decizia nr. 07/17 Cu privire la modificarea şi completarea Deciziei Consiliuilui raional Hînceşti nr. 03/07 din 20 iunie 2013

Decizia nr. 07/18 Cu privire la aprobarea hotarelor intravilanelor satelor Corneşti şi Secărenii Noi din comuna Secăreni

Decizia nr. 07/19 Cu privire la aprobarea modificării perimetrului intravilanului satului Nemţeni

Decizia nr. 07/20 Cu privire la aprobarea modificării perimetrului intravilanului satului Logăneși

Decizia nr. 07/21 Cu privire la aprobarea perimetrului intravilanului localităţilor comunei Mireşti

Decizia nr. 07/22 Cu privire la aprobarea perimetrului intravilanului localităţilor nou-construite în comuna Cotul-Morii

Decizia nr. 07/23 Cu privire la aprobarea perimetrului intravilanului satului Fundul Galbenii

Decizia nr. 07/24 Cu privire la aprobarea listei terenurilor proprietate publică a UAT raionul Hîncești in hotarele administrativ-teritoriale ale com Lăpușna și a proiectelor de formare a acestora

Decizia nr. 07/25 Cu privire la modificarea şi completarea Deciziei Consiliului raional Hînceşti nr. 01/27 din 04.04.2013

Decizia nr. 07/26 Cu privire la modificarea şi completarea Deciziei Consiliului raional Hînceşti nr. 01/35 din 04.04.2013

Decizia nr. 07/27 Cu privire la programarea concediilor de odihna pentru anul 2014

Decizia nr. 07/28 Cu privire la desemnarea evaluatorului Secretarului consiliului raional Hînceşti

Decizia nr. 07/29 Cu privire la transmiterea din gestiunea IMSP Spitalul raional Hîncești în gestiunea IMSP Centrul Medicilor de Familie Hîncești a unor bunuri imobile

Decizia nr. 07/30 Cu privire la modificarea Deciziei nr. 06/06 din 30.09.2013 „Cu privire la reţeaua de şcoli şi clase pe anul de studii 2013-2014”

Decizia nr. 07/31 Cu privire la avizarea proiectului Strategiei de dezvoltare a sistemului educaţional raional pentru anii 2013-2020

Decizia nr. 07/32 Cu privire la implementarea Sistemului automatizat de supraveghere a circulației rutiere ”Controlul traficului” pe drumurile publice ale raionului Hîncești.

Decizia nr. 07/33 Cu privire la pretenția Întreprinderii de Stat „Mecagro”

Decizia nr. 07/34 Cu privire la aprobarea statelor de personal ale unor instituții medico-sanitare publice raionale

Decizia nr. 07/35 Cu privire la cererea unor medici de familie

Decizia nr. 07/36 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului Raional Hîncești nr. 03/07 din 20.06.2012

 

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here