Decizia nr. 01/01 Cu privire la unele mandate de consilier din Consiliul Raional Hîncești

Decizia nr. 01/02 Cu privire la unele măsuri privind punerea în aplicare a prevederilor Deciziei nr. 03/02 din 20 septembrie 2011.

Decizia nr. 01/03 Cu privire la corelarea bugetului raional Hînceşti aprobat pe anul 2012 cu Legea bugetului de stat pe anul 2012

Decizia nr. 01/04 Cu privire la examinarea şi aprobarea raportului privind executarea bugetului raionului Hînceşti pe anul 2011

Decizia nr. 01/05 Cu privire la efectuarea unor modificări şi completări la unele decizii ale Consiliului Raional Hînceşti şi bugetul raional pe anul 2011 şi pe anul 2012

Decizia nr. 01/06 Cu privire la examinarea Raportului auditului bugetelor UAT de nivelul I şi nivellul II din raionul Hînceşti pe anul 2010 şi gestionarea patrimoniului public şi aprobarea planului de măsuri în vederea înlăturării deficienţelor

Decizia nr. 01/07 Cu privire la reglementarea măsurilor specifice de igienă alimentară pe teritoriul raionului Hîncești

Decizia nr. 01/08 Cu privire la unele măsuri de optimizare a activității Centrului de îngrijire la domiciliu pentru persoanele care se află în incapacitatea de a se îngriji individual din or. Hîncești și zona aferentă

Decizia nr. 01/09 Cu cu privire la unele măsuri ce vizează activitatea administrației raionale Hîncești în domeniul transportului public

Decizia nr. 01/10 Cu cu privire la activitatea Comisariatului de Poliție Raional Hîncești în perioada anilor 2010-2011

Decizia nr. 01/11 Cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate al Direcţiei Economie şi Cooperare Transfrontalieră

Decizia nr. 01/12 Cu privire la instituirea Comisiei raionale pentru atragerea investițiilor

Decizia nr. 01/13 Cu privire la aprobarea Programului raional de donare de sânge pentru anul 2012

Decizia nr. 01/14 Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru implementarea în raion a Programului național strategic în domeniul securității demografice a Republicii Moldova

Decizia nr. 01/15 Cu privire la modificarea Deciziei nr. 03/26 din 20 septembrie 2011 Cu privire la aprobarea componenţei Consiliului raional pentru Protecţia Drepturilor Copilului

Decizia nr. 01/16 Cu privire la încorporarea în aprilie-iulie 2010 în rîndurile Forţelor Armate ale Republicii Moldova a cetăţenilor născuţi în anii 1985-1994 (prima jumătate a anului) cu aprobarea lui

Decizia nr. 01/17 Cu privire la constituirea Comisiei raionale în domeniul adaptării sociale a persoanelor eliberate din locurile de detenţie

Decizia nr. 01/18 Cu privire la aprobarea Acordul de colaborare cu A.O.„Asociația pentru Energie Alternativă”

Decizia nr. 01/19 Cu privire la aprobarea unui contract de comodat

Decizia nr. 01/20 Cu privire la realizarea unor prevederi ale Deciziei nr.03/34 din 20.09.2011

Decizia nr. 01/21 Cu privire la transmiterea în proprietatea publică a UAT raionul Hînceşti a terenului identificat pentru construcţia Centrului de sănătate din satul Lăpușna

Decizia nr. 01/22 Cu privire la transmiterea în proprietatea publică a UAT raionul Hînceşti a terenului identificat pentru construcţia Centrului de sănătate din satul Bujor

Decizia nr. 01/23 Cu privire le transmiterea unui mijloc de transport

Decizia nr. 01/24 Cu privire la completarea unităților militare cu resurse umane la mobilizare

Decizia nr. 01/25 Cu privire la constituirea comisiei mixte raionale de rechiziţii de bunuri şi prestări de servicii în interes public

Decizia nr. 01/26 Cu privire la rechiziționarea mijloacelor de transport la mobilizare

Decizia nr. 01/27 Cu privire la modificarea statelor de personal a IMSP CMF Hînceşti, aprobate prin Decizia Consiliului raional Hînceşti nr. 04/19 din 22.12.11

Decizia nr. 01/28 Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile Consiliului raional în cazul în care Preşedintele şedinţei se află în imposibilitate de a semna

 

 

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here