Decizia nr. 03/01 Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier

Decizia nr. 03/02 Cu privire la organigrama şi structura aparatului preşedintelui raionului, ale direcţiilor şi a altor subdiviziuni subordonate Consiliului raional Hîncești

Decizia nr. 03/03 Cu privire la efectuarea unor modificări şi completări la unele decizii ale Consiliului Raional Hînceşti şi bugetul raional pe anul 2012

Decizia nr. 03/04 Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei raionale cultură şi turism

Decizia nr. 03/05 Cu privire la unele măsuri de implementare a Planului de acțiuni pentru o Guvernare Deschisă pe anii 2012-2013

Decizia nr. 03/06 Cu privire la aprobarea Programului teritorial de combatere a hepatitelor virale B, C, D pentru anii 2012-2016

Decizia nr. 03/07 Cu privire la aprobarea Programului teritorial privind controlul tutunului pentru anii 2012-2016.

Decizia nr. 03/08 Cu privire la unele măsuri de optimizare a activității Centrului de îngrijire la domiciliu pentru persoanele care se află în incapacitatea de a se îngriji individual din or. Hîncești și zona aferentă

Decizia nr. 03/09 Cu privire la îndeplinirea Programului Național de control și profilaxie a tuberculozei în raionul Hîncești pentru perioada 2011 – I trimestru al anului 2012

Decizia nr. 03/10 Cu privire la aprobarea perimetrului localității Secăreni

Decizia nr. 03/11 Cu privire la acordul de transmitere în proprietate publică a UAT raionul Hînceşti a terenului aferent clădirei administrative de pe str. Mihalcea Hîncu, 126B

Decizia nr. 03/12 Cu privire la aprobarea statelor de funcțiuni a IMSP “Spitalul Raional Hîncești” pentru anul 2012 și modificărilor ulterioare

Decizia nr. 03/13 Cu privire la aprobarea premiului personalului de conducere a IMSP Spitalul Raional Hîncești cu prilejul sărbătorii Ziua lucrătorului medical și farmacistului.

Decizia nr. 03/14 Cu privire la modificarea și completarea unei decizii.

Decizia nr. 03/15 Cu privire la modificarea și completarea unei Deciziei

Decizia nr. 03/16 Cu privire la aplicare unor prevederi ale Regulamentului transporturilor auto de călători şi bagaje aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 854 din 28.07.2006

Decizia nr. 03/17 Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile Consiliului raional în cazul în care Preşedintele şedinţei se află în imposibilitate de a semna

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here