Decizia nr. 05/01 Cu privire la situația economico-socială a raionului Hîncești şi aprobarea Planului de acţiuni pentru perioada anilor 2012-2013

Decizia nr. 05/02 Cu privire la constituirea Fondului de stimulare a investițiilor

Decizia nr. 05/03 Cu privire la constituirea Fondului special de acumulare a mijloacelor financiare destinate restaurării și reconstructiei Complexului muzeistico-turistic Conacul-Parc Manuc-Bey

Decizia nr. 05/04 Cu privire la aprobarea acordului de colaborare între Consiliul Raional Hîncești și Academia de Științe a Moldovei

Decizia nr. 05/05 Cu privire la instituirea concursului raional „Dezvoltarea social-economică a localităţilor prin majorarea veniturilor proprii”

Decizia nr. 05/06 Cu privire la efectuarea unor modificări şi completări la unele decizii ale Consiliului Raional Hînceşti şi bugetul raional pe anul 2012

Decizia nr. 05/07 Cu cu privire la aprobarea rețelei de școli și clase din raionul Hîncești pentru anul școlar 2012-2013

Decizia nr. 05/08 Cu privire la unele măsuri de pregătire a instituțiilor bugetare și a sferei sociale pentru activitate în perioada toamnă-iarnă 2011-2012

Decizia nr. 05/09 Cu privire la aprobarea planului de acțiuni pentru susținerea populației de etnie romă din raionul Hîncești în anii 2012-2015

Decizia nr. 05/10 Cu privire la încorporarea cetățenilor născuți în anii 1985-1994 în serviciul militar în termen, cu termen redus sau civil în perioada octombrie 2012- ianuarie 2013

Decizia nr. 05/11 Cu privire la trecerea în evidenţă militară a cetăţenilor anul naşterii 1997.

Decizia nr. 05/12 Cu privire la transmiterea unor spații aflate în posesia și folosința IMSP ”Centrul Medicilor de Familie Hîncești”și încheierea unor contracte de comodat

Decizia nr. 05/13 Cu privire la acordul de încheiere a unui contract de sublocațiune

Decizia nr. 05/14 Cu privire la reorganizarea IMSP “Centrul Medicilor de Familie Hîncești”

Decizia nr. 05/15 Cu privire la notificarea nr.239/01-04 din 22.08.2012 a Oficiului teritorial Hîncești al Cancelariei de Stat

Decizia nr. 05/16 Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la numirea în funcție pe bază de concurs a conducătorilor IMSP Centrul de Sănătate

Decizia nr. 05/17 Cu privire la încheierea unui contract de comodat

Decizia nr. 05/18 Cu privire la aprobarea propunerilor privind hotarele administrativ-teritoriale ale oraşului, satelor şi comunelor raionului Hînceşti

Decizia nr. 05/19 Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare cu Asociația Obştească “Unirea tineretului în societate”

Decizia nr. 05/20 Cu privire la realizarea unor prevederi ale Deciziei nr. 03/34 din 20.09.2011

Decizia nr. 05/21 Cu privire la numirea în funcţie a șefului Direcției Finanțe a Consiliului Raional Hîncești

Decizia nr. 05/22 Cu privire la numirea în funcţie a șefului Direcției Agricultură și Alimentație a Consiliului Raional Hîncești

Decizia nr. 05/23 Cu privire la optimizarea activității IMSP raionale Hîncești

Decizia nr. 05/24 Cu privire la aprobarea Listei terenurilor identificate ca proprietate publică a UAT raionul Hînceşti

Decizia nr. 05/25 Cu privire la unele măsuri de implementare a guvernării electronice locale

Decizia nr. 05/26 Cu privire la lichidarea întreprinderii municipale

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here