Ședința de îndată din 07 august 2015

1. Decizia nr. 03/01 Cu privire la unele mandate de consilier în Consiliul raional Hînceşti 2. Decizia nr. 03/02 Cu privire la modificarea Deciziei...

Ședința de constituire din 17 iulie 2015

1. Decizia 02/01 Cu privire la alegerea Preşedintelui raionului Hînceşti 2. Decizia 02/02 Cu privire la alegerea Vicepreședinților raionului Hînceşti 3. Decizia 02/03 Cu...

Ședința de constituire din 13 iulie 2015

1. Decizia 01/01 Cu privire la aducerea la cunoştinţă a hotărîrii privind atribuirea mandatelor de consilier şi înmînarea legitimaţiilor de consilier de către reprezentantul...

Ședința extraordinară din 27 mai 2015

1. Decizia 05/01 Cu privire la efectuarea unor modificări şi completări la unele decizii ale Consiliului Raional Hînceşti şi bugetul raional pe anul 2015”...

Ședința extraordinară din 08 mai 2015

1. Decizia nr. 04/01 Cu privire la corelarea bugetului raional cu Legea bugetului de stat pe anul 2015 Raportor: dna Valentina MANIC, șef Direcția...

Ședința extraordinară din 06 aprilie 2015

1. Decizia nr. 03/01 Cu privire la raportul de activitate al IMSP Spitalul Raional Hînceşti Raportor: dl Petru CIUBOTARU, şef al IMSP Spitalul Raional...
deciziile ședinței consiliului raional hîncești

Ședința ordinară din 25 martie 2015

1. Cu privire la unele mandate de consilier în Consiliul raional Hînceşti 2. Cu privire la examinarea şi aprobarea raportului privind executarea bugetului pe anului...

Ședința extraordinară din 06 ianuarie 2015

Deciziile ședintei extraordinare din 06 ianuarie 2015 1. Decizia nr. 01/01 Cu privire la alegerea preşedintelui raionului Hînceşti Raportor: dl Igor BOTNARU, secretarul-interimar al...