1. Cu privire la unele mandate de consilier în Consiliul raional Hînceşti

Raportor: dl Botnaru Igor, secretarul-interimar al Consiliului raional

2. Cu privire la Raportul auditului conformităţii exerciţiului bugetar şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităţilor publice locale din raionul Hînceşti pe anul 2014 şi aprobarea planului de măsuri pentru implementării recomandărilor expuse în raport

Raportor: dna Natalia SÎRBU, şef Direcţia Economie şi Cooperare Transfrontalieră

Coraportori: dna Valentina BRAGA, serviciul audit intern

dna Galina ERHAN, şef-afjunct Direcţia Generală Finanţe

dna Valentina TONU, şef Direcţia Învăţămînt Hînceşti

dl Nicolae ORHIAN, şef Secţia Construcţii, Gospodărie Comunală şi Drumuri

dl Victor RACHIU, şef Serviciu Relaţii Funciar şi Cadastru

dl Simion Lupaşcu, specialist principal achiziţii

dna Zinaida PLUGARU, specialist principal resurse umane

dna Maria BUTUC, şef Serviciu contabil

3. Cu privire la efectuarea unor modificări şi completări la unele decizii ale Consiliului Raional Hînceşti şi bugetul raional pe anul 2015

Raportor: dna Galina ERHAN, şef-adjunct al Direcţiei Generală Finanţe

4. Cu privire la numirea în funcţie a şefului Direcţiei Generale Finanţe Hînceşti

Raportor: dl Ghenadie BUZA, Preşedintele raionului

5. Cu privire la aprobarea Actului Adiţional nr. 2 la Acordul de Cooperare între Consiliul Judeţean Vaslui (România) şi Consiliul Raional Hînceşti (Republica Moldova)

Raportor: dl Ghenadie BUZA, Preşedintele raionului

6. Cu privire la aprobarea proiectului referitor la reparaţia spaţiilor de amplasare a bibliotecii publice raionale „Antonie Plămădeală”

Raportor: dl Constantin VLAS, vicepreşedintele raionului

7. Cu privire la aprobarea regulamentului Campionatului Raional de Fotbal pentru anii 2014-2015

Raportor: dl Constantin VLAS, vicepreşedintele raionului

8. Cu privire la aprobarea Planului strategic de dezvoltare a educaţiei incluzive în raionul Hînceşti pentru anii 2015-2020

Raportor: dna Valentina TONU, şef Direcţia Învăţămînt

9. Cu privire la constituirea Comisiei de privatizare a încăperilor nelocuibile date în locaţiune

Raportor: dna Elena MORARU TOMA, specialist principal Aparatul Preşedintelui

10. Cu privire la permiterea gestionării unor bunuri din domeniul public al Spitalului raional Hînceşti

Raportor: dl Nicolae ORHIAN, şef Secţia Construcţii, Gospodărie Comunală şi Drumuri

11. Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire şi plată a indemnizaţiilor pentru copii adoptaţi şi cei aflaţi sub tutelă/curatelă

Raportor: dna Tamara CĂLUGĂRU, şef Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei

12. Cu privire la transmiterea în proprietatea publică raionului Hînceşti a unui sector de teren destinat construcţiei

Raportor: dl Victor RACHIU, şef Serviciu Relaţii Funciare şi Cadastru

13. Cu privire la transmitere în proprietate publică comunei Mingir a unor bunuri imobile.

Raportor: dl Victor RACHIU, şef Serviciu Relaţii Funciare şi Cadastru

14. Cu privire la transmitere în proprietate raionului Hînceşti a terenului aferent clădirii Centrului de Sănătate Mingir

Raportor: dl Victor RACHIU, şef Serviciu Relaţii Funciare şi Cadastru

15. Cu privire la autorizarea casării unor bunuri uzate, raportate la mijloace fixe ale ÎM „Centrul Stomatologic Raional Hînceşti

Raportor: dl Vasile Secrieru, administrator IM„Centrul Stomatologic Hînceşti”

16. Cu privire la stabilirea sporului pentru complexitatea şi intensitatea muncii

conducătorului ÎM „Centrul Stomatologic Hînceşti”

Raportor: dl Vasile Secrieru, administrator IM„Centrul Stomatologic Hînceşti”

17. Cu privire la modificarea şi completarea Deciziei Consiliului raional Hînceşti nr. 07/11 din 19.12.2013 „Cu privire la delimitarea IMSP Centrul Medicilor de Familie Hînceşti”

Raportor: dl Botnaru Igor, secretarul-interimar al Consiliului raional

18. Cu privire la aderarea Consiliului Raional Hînceşti la Asociaţia Uniunea Consiliilor Raionale din Republica Moldova (UCRM)

Raportor: dl Constantin VLAS, vicepreşedintele raionului

19. Cu privire aprobarea planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi în raionul Hînceşti 2014-2018 (prin prisma convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi), anul II de implementare: octombrie 2015-octombrie 2016

Raportor: dna Zinaida ORGAN, şef Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei

 

Proces verbal al ședinței

 

 

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here