1. Decizia nr. 03/01 Cu privire la unele mandate de consilier în Consiliul raional Hînceşti

2. Decizia nr. 03/02 Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Hînceşti nr. 02/03 din 17.07.2015 „Cu privire la constituirea Comisiilor consultative de specialitate ale Consiliuliu raional Hînceşti

3. Decizia nr. 03/03 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de Rezervă al Consiliului raional Hînceşti pentru lichidarea consecinţelor calamităţilor naturale care au avut loc pe teritoriul raionului Hînceşti în data de 26 iulie anul curent şi alte necesităţi

4. Decizia nr. 03/04 Cu privire la instituirea comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere.

5. Decizia nr. 03/05 Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Hînceşti nr. 03/22 din 20.09.2011 „Cu privire la Comisia raională de privatizare a fondului de locuinţe”

6. Decizia nr. 03/06 Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Hînceşti nr. 07/10 din 08.10.2008 „Privind instituirea Comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultate şi aprobarea Regulamentului de activitate a acesteia

7. Decizia nr. 03/07 Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Hînceşti nr. 03/10 din 17.09.2007” Cu privire la componenţa Consilului de administraţie al Fondului Local de Susţinere socială a Populaţiei

8. Decizia nr. 03/08 Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Hînceşti nr. 03/25 din 20.09.2011 „Cu privire la aprobarea componenţei Consiliului raional pentru Protecţia Drepturilor Copilului

9. Decizia nr. 03/09 Cu privire la crearea Casei de copii de tip familial Cornegruţă Dina şi Cornegruţă Gheorghe

10. Decizia nr. 03/10 Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Hînceşti nr. 01/09 din 16.03.2012 „Cu privire la instituirea Comisiei raionale pentru transporturi regulate de pasageri şi bagaje în raionul Hînceşti”

11. Decizia nr. 03/11 Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Hînceşti nr. 01/12 din 16.03.2012 „Cu privire la instituirea Comisiei raionale pentru atragerea investiţiilor”

12. Decizia nr. 03/12 Cu privire la aprobarea actului adiţional la Acordul de cooperare între Judeţul Vaslui, România şi Raionul Hînceşti, Republica Moldova

13. Decizia nr. 03/13 Cu privire la desemnarea unui consilier raional în calitate de membru al comisiei raionale de selectare a beneficiarilor de locuinţe sociale

14. Decizia nr. 03/14 Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Hînceşti nr. 03/34 din 20.09.2011 „Cu privire la unele măsuri de administrare a fondului de locuinţe ce aparţine Consiliului raional Hînceşti”

15. Decizia nr. 03/15 Cu privire la exercitarea atribuţiilor de muncă ale Preşedintelui raionului ce reiese din acordurile de colaborare internaţională şi contractele de grant la care Consiliului raional Hînceşti este parte

16. Decizia nr. 03/16 Cu privire la eliberarea din funcţie prin transfer a Şefei Direcţiei Generale Finanţe

17. Decizia nr. 03/17 Cu privire la încorporarea cetăţenilor născuţi în anii 1988-1997(născuți pînă la 31 iulie) în serviciul militar în termen, cu termen redus sau cel civil în aprilie – iulie 2015

 

PROCES-VERBAL nr. 03 al şedinţei de îndată a Consiliului raional Hînceşti

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here