1. Cu privire la unele mandate de consilier în Consiliul raional Hînceşti

2. Cu privire la aprobarea Regulamentului de constituire şi funcţionare a Consiliului Raional Hînceşti în redacţie nouă

3. Cu privire la efectuarea unor modificări şi completări la unele decizii ale Consiliului Raional Hînceşti şi bugetul raional pe anul 2015

4. Cu privire la aprobarea componenţei nominale a Consiliului administrativ al Instituţiei Publice de Servicii Sociale „Pasărea Albastră”

5. Cu privire la coordonarea Regulamentului IMSP Spitalul raional Hînceşti în redacţie nouă

6. Cu privire la aprobarea componenţei Consiliului de administraţie al IMSP „Spitalul Raional Hînceşti”

7. Cu privire la casarea unor mijloace fixe ale ÎM „Centrul Stomatologic Hînceşti”

8. Cu privire la casarea unor mijloace fixe ale IMSP „Centrul de Sănătate Hînceşti”

9. Cu privire la casarea unor suprafeţe de plantaţii perene

10. Cu privire la aprobarea Regulamentului Direcţiei raionale Hînceşti în domeniul învăţămîntului

11. Cu privire la reorganizarea unor instituţii de învăţămînt liceal

12. Cu privire la reorganizarea unor instituţii de învăţămînt gimnazial

13. Cu privire la crearea unor complexe educaţionale

14. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a campionatului raional la fotbal

15. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Hînceşti nr. 03/06 din 07.08.2015 „Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Hînceşti nr. 07/10 din 08.10.2008 privind instituirea Comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultate şi aprobarea Regulamentului de activitate a acesteia

16. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Hînceşti nr. 01/24 din 16.03.2012 „Cu privire la completarea unităţilor militare cu resurse umane la mobilizare”

17. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Hînceşti nr. 01/25 din 16.03.2012 „Cu privire la constituirea comisiei mixte raionale de rechiziţii de bunuri şi prestări de servicii în interes public

18. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Hînceşti nr. 01/26 din 16.03.2012 ”Cu privire la rechiziţionarea mijloacelor de transport la mobilizare”

19. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Hînceşti nr. 03/26 din 20.09.2011 ”Cu privire la Comisia raională extraordinară de sănătate publică”

20. Cu privire la modificarea şi completarea Deciziei Consiliului raional Hînceşti nr. 06/05 din 18.12.2014 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul şi condiţiile de selectare şi distribuire a locuinţelor pentru păturile social/economic vulnerabile

21. Cu privire la aprobarea listei beneficiarilor de locuinţe sociale în locaţiune

22. Cu rivire la realizarea unor prevederi ale deciziei nr. 03/34 din 20.09.2011 “Cu privire la unele măsuri de administrare a fondului de locuinţe ce aparţine Consiliului raional Hînceşti”

23. Cu privire la împuternicirile de reprezentare a Consiliului Raional Hînceşti în instanţele judecătoreşti

24. Cu privire la aprobarea intravilanului localităţii Hînceşti

25. Cu privire la completarea Listei terenurilor proprietate publică a unităţii administrativ-teritorilale Raionul Hînceşti în hotarele comunei Păşcani.

26. Cu privire la recrutarea (luarea în evidenţă militară) tinerilor cu anul naşterii 2000

27. Cu privire la eliberarea din funcţie a directorului Întreprinderii Municipale „Centrul Stomatologic Raional Hînceşti”

28. Cu privire la numirea în funcţie a directorului Întreprinderii Municipale „Centrul Stomatologic Raional Hînceşti”

29. Cu privire la notificarea Oficiului Teritorial Hînceşti al Cancelariei de Stat nr. 1304/OT 7- 233 din 18 august 2015.

30. Cu privire la transmiterea unor bunuri în gestiunea IMSP „Centrul de Sănătate Hînceşti;

31. Cu privire la încetarea mandatului vicepreşedintelui raionului Hînceşti.

32. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Hînceşti nr. 04/05 din 08 mai 2015 „Cu privire la aprobarea listei beneficiarilor de locuinţe sociale”

33. Cu privire la organizarea şi desfăşurarea sărbătorii „Ziua Naţională a Vinului

Proces verbal al ședinței ordinare din 22.09.2015

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here