1. Cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 2016 în prima lectură.

Raportori: dl Ghenadie BUZA, Preşedintele raionului

dl Vasile SECU, şef Direcţia Generală Finanţe

2. Cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 2016 în a doua lectură

aportori: dl Ghenadie BUZA, Preşedintele raionului

dl Vasile SECU, şef Direcţia Generală Finanţe

3. Cu privire la executarea şi aprobarea raportului privind executarea bugetului pe 9 luni ale anului 2015

Raportor: dl Vasile SECU, şef Direcţia Generală Finanţe

4. Cu privire la efectuarea unor modificări şi completări la unele decizii ale Consiliului raional Hînceşti şi bugetul raional pe anul 2015

Raportor: dl Vasile SECU, şef Direcţia Generală Finanţe

5. Cu privire la aprobarea măsurilor de protecţie a sănătăţii publice în raion

Raportor: dna Vera PATRAŞCU, vicepreşedintele raionului

6. Cu privire la aprobarea planului de acţiuni teritorial pentru implementarea Programului naţional de prevenire şi control a bolilor cardio-vasculare

Raportor: dna Vera PATRAŞCU, vicepreşedintele raionului

7. Cu privire la raportul privind implemetarea Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei sociale raionale în anul 2014

Raportor: dna Tamara CĂLUGĂRU, şef Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei

8. Cu privire la completarea Deciziei Consiliului raional Hînceşti nr. 03/10 din 17 septembrie 2007 „Cu privire la componenţa Consiliului de Administraţie al Fondului Local de Susţinere Socială a Populaţiei”

Raportor: dna Tamara CĂLUGĂRU, şef Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei

9. Cu privire la modificarea statelor de personal ale Centrului de asistenţă socială a copilului şi al familiei „CREDO”

Raportor: dna Tamara CĂLUGĂRU, şef Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei

10. Cu privire la executarea planului de acţiuni pe anul şcolar 2014 – 2015 pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului educaţional raional pentru anii 2014 – 2020

Raportor: dna Valentina TONU, şef Direcţia Învăţămînt Hînceşti

11. Privind măsurile de pregătire a economiei raionului şi instituţiilor de menire socială pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă

Raportor: dnul Nicolae ORHIAN, şef Secţia Construcţii, Gospodărie Comunală şi Drumuri

12. Cu privire la casarea unor mijloace fixe aflate în gestiunea Direcţiei Agricultură şi Alimentaţie Hînceşti

Raportor: dl Ion SÎRBU, şef Direcţia Agricultură şi Alimentaţie

13. Cu privire la aprobarea în redacţie nouă a Regulamentului Direcţiei Agricultură şi Alimentaţie Hînceşti

Raportor: dl Ion SÎRBU, şef Direcţia Agricultură şi Alimentaţie

14. Cu privire la transmiterea unui bun din gestiunea Azilului pentru persoanele vîrstnice şi cu dizabilităţi din Sărata Galbenă în gestiunea Direcţiei Cultură şi Turism Hînceşti

Raportor: dl Ion TULBU, şef Direcţia Cultură şi Turism

15. Cu privire la modificarea Regualmentului cu privire la unele măsuri de administrare a fondului de locuinţe al Consiliului raional Hînceşti – imobilul de pe str. Chişinăului, 17 din or. Hînceşti aprobat prin Decizia Consiliului raional Hînceşti nr. 03/34 din 20.09.2011

Raportor: dl Igor BOTNARU, secretarul-interimar al Consiliului raional

16. Cu rivire la realizarea unor prevederi ale deciziei nr. 03/34 din 20.09.2011 “Cu privire la unele măsuri de administrare a fondului de locuinţe ce aparţine Consiliului raional Hînceşti”

Raportor: dl Igor BOTNARU, secretar-interimar al CR Hînceşti

17. Cu privire la instituirea Comisiei raionale pentru Securitatea Circulaţiei Rutiere

Raportor: dl Igor BOTNARU, secretar-interimar al CR Hînceşti

18. Cu privire la aprobarea programului concediilor de odihnă pentru anul 2016

Raportor: dl Dionisie URSU, specialist principal Aparatul preşedintelui

19. Cu privire la desemnarea evaluatorului performanţelor profesionale

Raportor: dl Dionisie URSU, specialist principal Aparatul preşedintelui

20. Cu privire la aprobarea perimetrului intravilanului localităţilor comunei Oneşti

Raportor: dl Victor RACHIU, şef Serviciu Relaţii Funciare şi Cadastru

21. Cu privire la aprobarea Listei terenurilor proprietate publică a Raionului Hînceşti în hotarele administrativ-teritoriale ale satului Sofia şi a proiectelor de formare a acestora

Raportor: dl Victor RACHIU, şef Serviciu Relaţii Funciare şi Cadastru

22. Cu privire la aprobarea acordului de colaborare între Consiliul Judeţean Iaşi (România) şi Consiliul Raional Hînceşti (R.Moldova)

Raportor: dl Constantin VLAS, vicepreşedintele raionului

23. Cu privire la aprobarea planului de activitate al Consiliului Raional Hînceşti pentru I trimestru al anului 2016.

Raportor: dl Igor BOTNARU, secretar-interimar al CR Hînceşti

24. Cu privire la permiterea lucrului în specialitate administratorului ÎM Centrul Stomatologic Hînceşti.

Raportor: dl Dionisie URSU, specialist principal Aparatul preşedintelui

25. Cu privire la aprobarea acordului de transmitere în proprietate publică a Raionului Hînceşti a unui bun în proprietate publică a statului.

Raportor:dl Nicolae Orhian, sef Sectie Constructii Gospodarie Comunala si drumuri

26. Cu privire la stabilirea sporului pentru complexitatea şi intensitatea muncii conducătorului ÎM „Centrul Stomatologic Hînceşti”

Raportor: dl Igor BOTNARU, secretar-interimar al CR Hînceşti

 

Proces verbal al ședinței ordinare din 10.12.2015

 

 

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here