1. Cu privire la unele mandate de consilier în Consiliul raional Hînceşti

2. Cu privire la examinarea şi aprobarea raportului privind executarea bugetului pe anului 2014

3. Cu privire la efectuarea unor modificări şi completări la unele decizii ale Consiliului raional Hînceşti şi bugetul raional pe anul 2014

4. Cu privire la stabilirea modalităţilor de finanţare a indemnizaţiilor pentru copii rămaşi fără îngrijire părintească din contul transferurilor cu destinaţie specială

5. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de calculare şi plată a premiului anual funcţionarilor publici din cadrul Aparatului Preşedintelui Raionului Hînceşti, subdiviziunilor Consiliului raional Hînceşti şi persoanelor care deţin funcţii de demnitate publică

6. Cu privire la stabilirea şi distribuirea premiului anual funcţionarilor publici şi persoanelor care exercită funcţii de demnitate publică

7. Cu privire la aprobarea planului de activităţi al Consiliului raional Hînceşti pentru anul 2015

8. Cu privire la gradul de pregătire a sectorului agrar pentru lucrările agricole de primăvară

9. Cu privire la raportul pe activitatea instituţiilor medico-sanitare publice fondate de Consiliul raional Hînceşti

10. Cu privire la realizarea Planului de acţiuni privind controlul tutunului pe anul 2014 şi aprobarea Planuliu de acţiuni pentru anul 2015

11. Cu privire la realizarea Planului teritorial de acţiuni privind controlul alcoolului pe anul 2014 şi aprobarea Planuliu de acţiuni pentru anul 2015

12. Cu privire la aprobarea Programului teritorial în domeniul alimentaţiei şi nutriţiei pentru anii 2015-2020.

13. Cu privire la darea de seamă a ÎM Centrul Stomatologic Hînceşri

14. Cu privire la darea de seamă a ÎM Centrul Stomatologic Cărpineni

15. Cu privire la darea de seamă a ÎM Biroul de proiectări şi prospecţiuni

16. Cu privire la stabilirea sporului pentru complexitatea şi intensitatea muncii conducătorului ÎM „Centrul Stomatologic Hînceşti”

17. Cu privire la aprobarea statelor de personal ale instituţiilor medico-sanitare publice raionale

18. Cu privire la aprobarea statelor de personal ale unor întreprinderi municipale

19. Cu privire la coordonarea tarifelor pentru serviciile stomatologice prestate de către întreprinderile municipale stomatologice

20. Cu privire la transmiterea unor bunuri din gestiunea IMSP „Centrul de Sănătate Hînceşti” în gestiunea Aparatului Preşedintelui raionului.

21. Cu privire la transmiterea unor mijloace de transport

22. Cu privire la casarea unor bunuri uzate raportate la mijloace fixe aflate în folosinţa IMSP “Centrul de Sănătate Hînceşti”

23. Cu privire la casarea unor mijloacelor fixe

24. Cu privire la casarea unor bunuri uzate raportate la mijloace fixe aflate în folosinţa Direcţiei Învăţămînt Hînceşti

25. Cu privire la casarea unui mijloc de transport aflat în folosinţa Gimnaziului Pogăneşti

26. Cu privire la casarea unor suprafeţe de plantaţii perene

27. Cu privire la încorporarea cetăţenilor născuţi în anii 1988 – 1997 (născuţi pînă la 31 iulie) în serviciul militar în termen, cu termen redus sau cel civil, în aprilie – iulie 2015

28. Cu privire la modificarea şi completarea unor decizii ale Consiliului raional Hînceşti

29. Cu privire la aprobarea listei beneficiarilor de locuinţe sociale

30. Cu privire la realizarea unor prevederi ale Deciziei Consiliului raional Hînceşti nr. 03/34 din 20.09.2011 „Cu privire la unele măsuri de administrare a fondului de locuinţe ce aparţine Consiliului Raional Hînceşti”

31. Cu privire la aprobarea acordului privind transmiterea unui bun imobil

32. Cu privire la transmiterea unor bunuri

33. Cu privire la acordarea în locaţiune a unor bunuri imobile

34. Cu privire la acordarea în locaţiune a unor active neutilizate.

35. Despre reconfigurarea terenului aferent punctului de lansare a rachetelor de combatere a grindinei situat în com. Cotul Morii.

36. Despre acordul de transmitere în proprietatea publică a Raionului Hînceşti a terenului aferent Oficiului de Sănătate Horjeşti

37. Cu privire la completarea Listei terenurilor identificate ca proprietate publică a Raionului Hînceşti

38. Cu privire la aprobarea Listei terenurilor proprietate publică a unităţii administrativ-teritorilale Raionul Hînceşti în hotarele comunei Bobeica şi a proiectelor de formare a acestora

39. Cu privire la aprobarea Listei terenurilor proprietate publică a Raionului Hînceşti în hotarele administrativ-teritoriale ale satului Buţeni şi a proiectelor de formare a acestora

40. Cu privire la aprobarea Listei terenurilor proprietate publică a Raionului Hînceşti în hotarele administrativ-teritoriale ale satului Ciuciuleni şi a proiectelor de formare a acestora

41. Cu privire la aprobarea Listei terenurilor proprietate publică a unităţii administrativ-teritorilale Raionul Hînceşti în hotarele satului Fîrlădeni şi a proiectelor de formare a acestora

42. Cu privire la aprobarea Listei terenurilor proprietate publică a Raionului Hînceşti în hotarele administrativ-teritoriale ale satului Fundul Galbenei şi a proiectelor de formare a acestora

43. Cu privire la aprobarea Listei terenurilor proprietate publică a unităţii administrativ-teritorilale Raionul Hînceşti în hotarele comunei Mingir şi a proiectelor de formare a acestora

44. Cu privire la aprobarea Listei terenurilor proprietate publică a unităţii administrativ-teritorilale Raionul Hînceşti în hotarele comunei Pogăneşti şi a proiectelor de formare a acestora

45. Cu privire la aprobarea Listei terenurilor proprietate publică a Raionului Hînceşti în hotarele administrativ-teritoriale ale satului Stolniceni şi a proiectelor de formare a acestora

46. Cu privire la modificarea deciziei de atribuire Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale a sectorului de teren

47. Cu privire la aprobarea Regulamentului Serviciului de îngrijire socială la domiciliu şi a Standardelor minime de calitate

48. Cu privire la aprobarea calculului plăţii de chirie pentru locuinţele sociale

49. Cu privire la transmiterea unui bun imobil

50. Cu privire la aprobarea Listei terenurilor proprietate publică a unităţii administrativ-teritorilale Raionul Hînceşti în hotarele comunei Cărpineni şi a proiectelor de formare a acestora

51. Cu privire la aprobarea Listei terenurilor proprietate publică a unităţii administrativ-teritorilale Raionul Hînceşti în hotarele comunei Bozieni şi a proiectelor de formare a acestora

52. Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna procesul-verbal şi deciziile Consiliului raional Hînceşti în cazul în care preşedintele şedinţei va fi în imposibilitate de a semna.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here