1. Decizia nr. 04/01 Cu privire la corelarea bugetului raional cu Legea bugetului de stat pe anul 2015

Raportor: dna Valentina MANIC, șef Direcția Generală Finanțe

2. Decizia nr. 04/02 Cu privire la acordarea ajutorului material din Fondul de rezervă al Consiliului raional Hînceşti

Raportor: dna Valentina MANIC, șef Direcția Generală Finanțe

3. Decizia nr. 04/03 Despre îndeplinirea Deciziei Consiliului raional Hînceşti nr. 01/05 din 04.04.2013 „Cu privire la examinarea Raportului referitor la rezultatele controlului efectuat la Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Hînceşti a Consiliului raional Hînceşti, realizat de către Inspecţia Socială”

Raportor: dl Anatolie CHETRARU, vicepreşedinte al raionului

4. Decizia nr. 04/04 Cu privire numirea în funcţie a directorului Instituţiei Publice de Servicii Sociale „Centrul de servicii pentru copii cu dizabilităţi – Pasărea Albastră”

Raportor: dna Tamara CĂLUGĂRU, şef DASPF Hînceşti

5. Decizia nr. 04/05 Cu privire la aprobarea listei beneficiarilor de locuinţe sociale

Raportor: dl Adrian VATAMANU, specialist principal Secţia Administraţie Publică, Probleme de Secretariat şi Protocol

6. Decizia nr. 04/06 Cu privire la completarea Listei terenurilor identificate ca proprietate publică a Raionului Hînceşti

Raportor: dl Victor RACHIU, şef Serviciu Relaţii Funciare şi Cadastru

7. Decizia nr. 04/07 Cu privire la aprobarea Listei terenurilor proprietate publică a unităţii administrativ-teritorilale Raionul Hînceşti în hotarele comunei Păşcani şi a proiectelor de formare a acestora

Raportor: dl Victor RACHIU, şef Serviciu Relaţii Funciare şi Cadastru

8. Decizia nr. 04/08 Cu privire la operarea unor modificări în decizia Consiliului Raional nr.02/50 din 25 martie 2015

Raportor: dl Victor RACHIU, şef Serviciu Relaţii Funciare şi Cadastru

9. Decizia nr. 04/09 Cu privire la casarea unor suprafeţe de plantaţii perene

Raportor: dl Ion SÎRBU, șef Direcţie Agricultură şi Alimentaţie

Raportor: dna Ina DÎRU, specialist principal Direcţia Economie şi Cooperare Transfrontalieră, manager la proiectul ”Reţea de formare profesională pentru administraţia publică locală”

10. Decizia nr. 04/10 Cu privire la aprobarea Listei terenurilor proprietate publică a unităţii administrativ-teritorilale Raionul Hînceşti în hotarele satului Voinescu şi a proiectelor de formare a acestora.

Raportor: dl Victor RACHIU, şef Serviciu Relaţii Funciare şi Cadastru

11. Decizia nr. 04/11 Cu privire la acordarea indemnizaţiei unice

Raportor: dl Igor BOTNARU, secretar-interimar al CR Hînceşti

12. Decizia nr. 04/12 Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna procesul-verbal şi deciziile Consiliului raional Hînceşti în cazul în care preşedintele şedinţei va fi în imposibilitate de a semna.

 

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here