Astăzi, 2 decembrie 2019, dl Iurie LEVINSCHI, președintele raionului a petrecut ședința operativă cu șefii de direcții și funcționarii aparatului președintelui.
În debutul ședinței dl Dumitru CORNEI, vicepreşedintele raionului, a informat despre depistarea unui nou caz de Pesta Porcină Africanân com. Sărata Galbenă și măsurile întreprinse pentru combaterea și prevenirea răspîndirii acesteia în raion Situația la moment se află sub monitorizare și se ține la control de structurile responsabile. Apoi a informat cum s-a petrecut sărbătoarea Ziua Agricultorului și a vorbit despre elaborarea Planului de activitate a direcției ținând cont de recomandările ministerului de resort.
Olesea BRÎNZĂ, vicepreședinte pe probleme sociale a informat despre participarea la ședință Comisiei cu privire la profilaxia tuberculozei, despre care dl Cocervei va informa primarii localităților.
Dl Alexandru BOTNARI, vicepreședinte pe probleme economice, a informat despre ședința Comisiei de transport de pasageri și bagaje și problemele ce necesită examinare și rezolvare.
Dna Valentina TONU, șef Direcția Învățământ, a informat despre vizita în Județul Cluj, despre participarea la Lansarea Consiliului Raional al Tineretului, care va necesita monitorizare permanentă și ghidare din partea specialiștilor în domeniu, a vorbit despre monitorizarea procesului instructiv-educativ in instituțiile educaționale și măsurile întreprinse în lichidarea neconformităților la unele instituții preșcolare și educaționale.
Dna Galina ERHAN, şef DGF, a anunțat că Raportul financiar a fost prezentat Ministerului de Finanțe la data de 26 noiembrie, a reiterat despre necesitatea urgentării elaborării Proiectului de Buget pentru anul 2020 și despre asigurarea cheltuielilor de personal în unele instituții instructiv-educative.
Dna Tamara CĂLUGĂRU, şef Direcţia ASPF, a informat despre necesitarea creării unui Centru pentru copiii cu dizabilitîți severe, despre verificarea achitării plăților sociale de către Inspecția Socială, desprte activitatea Consiliului Național de Acreditare în raion și problemele care necesită de a fi lichidate.
Deasemenea dna Elena NICHIFOR, șef DECT, a informat că au fost depuse Rapoartele justificative a cheltuielilor la proiectele finanțate de Județul Cluj și despre măsurile întreprinse pentru ca agenții economici să poată participa la MOLDEXPO.
Dna Maria RAȘCU, șef Secția CGD, a informat despre mersul lucrărilor la construcția zidului de sprijin la Spitalul Raional, mersul lucrărilor de reparații la obiectele de menire socială și solicitările de recepție a lucrărilor la unele obiecte.
Dl Petru CIUBOTARU, șeful Spitalului Raional Hîncești și dna Natalia SAHAROV, șef-interimar IMSP CS Hîncești, au informat despre ședința de lucru de la Minister, despre seminarul petrecut cu lucrătorii medicali, despre instalarea pe acoperișul unei clădiri a Spitalului raional a unui sistem fotovoltaic, care va produce energie solară, despre vizita partenerilor din Norvegia la data de 10 decembrie.
Dl Iurie LEVINSCHI, președintele raionului a comunicat despre problemele ce țin de raportarea la Curtea de Conturi și elaborarea unui Plan de acțiuni pentru executarea recomandărilor Curții de Conturi.
În ședință s-au pus în discuție și alte chestiuni și evenimente.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here