La 03.12.2019, în sala de ședințe a Consiliului Raional Hîncești, a avut loc întâlnirea lunară a administraţiei raionului cu reprezentanții autorităților publice locale de nivelul I.
Președintele raionului Hîncești, dl Iurie LEVINSCHI, a deschis ședința cu un mesaj de salut.
La primul subiect din agendă, cu privire la Raportul Inspecției Sociale a MSMPS, privind problemele ce șin de acordarea ajutorului social, a informat dna Angela CHIRILOV, șef Inspecția Socială, care a enumărat un șir de încălcări în modalitatea de acordare a ajutorului social și a solicitat examinarea mai minuțioasă a documentelor depuse de cetățeni și înlăturarea greșelilor depistate.
Despre necesitatea și importanța donării de sânge și la ce etapă de îndeplinire a Planului de donare suntem a informat dna Olesea BRÎNZĂ, vicepreședinte al raionului pe probleme sociale.
Dl Alexandru BOTNARI, vicepreședintele raionului pe probleme economice, a abordat subiectul asigurării cu apă potabilă a localităților din lunca Pruitului, atenționând asupra faptului cât de important este ca cetățenii să consume apă de calitate.
Despre unele aspecte ce țin de executarea bugetelor APL de nivelul I pentru an. 2019 și elaborarea bugetelor pentru an. 2020 și estimările pentru anii 2021-2022 a informat dna Galina ERHAN, șef DGF.
Dna Valentina TONU, șef DÎ a adus la cunoștința edililor informația cu privire la implementarea documentelor de politici educaționale: rezultatele și sarcinile imediate.
În continuare, dna Tamara PASCARI, șef, Centrul de Sănătate Publică Hîncești, a venit cu o informație utilă despre măsurile de prevenire a îmbolnăvirii de tuberculoză și sarcinile care revin primăriilor.
Dl Lilian LUCA, șef Inspectoratul de Poliție Hîncești a prezentat publicului șefii de post din localități, solicitând de la primari conlucrare în menținerea ordinii publice în raion.
Dl Vasile MARIN, șef serviciu, DECT a solicitat de la edili elaborarea Strategiilor de dezvoltare socio-economică pe fiecare localitate aparte.
La final, de asemenea, au fost prezentate spre informare și alte subiecte actuale, s-a dat răspuns și la întrebările parvenite.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here