Academia de studii militare „Alexandru cel Bun” anunță înscrierea pentru admitere la studii: ciclul I, studii superioare de licență (cu posibilitatea continuării studiilor la ciclul II și III) la specialitățile:
– infanterie,
– artilerie,
– transmisiuni.
Candidaţii înscrişi pentru participarea la concursul de admitere (băieți/fete cu vîrsta între 18-25 ani), la sosirea în instituţia militară, vor susţine următoarele probe de admitere:
– test de inteligenţă
– test la pregatirea fizică.
Dosarul de admitere va fi depus la Centrul Militar Teritorial, conform vizei de reşedinţă permanentă a candidatului.
Actele necesare pentru admitere:
1. Cerere — model de inscriere ( se depune la Centrul Militar Teritorial Hîncești în perioada lunilor FEBRURIE — IUNIE,
2. Adeverinţa de naştere şi copia acesteia,
3. Copia buletinului de identitate ale candidatului, părinţilor, soţiei (la necesitate) cu domiciliul permanent,
4. Cazier judiciar eliberat de Direcţia Informaţii MAI (str. Hincu, 3, municipiul Chişinău, sau str. M. Moraru 93, or. Hînceşti inspectoratul de poliţie),
5. Copia diplomei de Bacalaureat,
6. Referinţa de serviciu, eliberată de la locul de muncă sau de instituţia de invatămînt absolvită,
7. Certificat de confirmare a anticorpilor virusului HIV,
8. Curriculum vitae (autobiografie) 6 – fotografii color 3×4 cm,
9. Fişa examenului medical (de expertiza medico-militară) stabilită pentru înscrierea în instituţiile de învătămînt militar, eliberată de comisiile de profil.
Absolvenţilor Academiei Militare li se acordă:
– Gradul primar al corpului de ofiţeri „locotenent”;
– Permis de conducere categoria „B”;
– Loc de serviciu garantat în una din unităţile/instituțiile militare ale Armatei Naţionale;
– Studierea limbilor străine;
– Programe de profesionalizare peste hotare;

Durata studiilor: 3 ani, frecvenţa la zi, în limba de stat.
Studiile, cazarea, echipamentul şi alimentarea — sunt oferite gratuit.

Informaţii suplimentare la telefoanele: 026922323; 026923570; 026924704

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here