Program de activitate:  Luni-Vineri 8.00-17.00

GALANCIUC Natalia –  şef-interimar  al Secţiei, tel 0269-23847

Structura Secţiei:
 GALANCIUC Natalia, specialist principal, tel 0269-23474

vacant , specialist principal  tel 0269-22350
PURCACI Lilia , specialist (serviciul civil) , tel. 0269-22350

vacant, secretar administrativ, tel. 0269-22057

Atributiile Sectiei

  1. Coordonarea activităţii autorităţilor publice locale de nivelul unu în vederea soluţionării problemelor de interes local şi raional.
  2. Acordarea Consiliilor locale şi angajaţilor aparatelor primăriilor asistenţă metodică în problemele administraţiei publice.
  3. Participarea la organizarea şi desfăşurarea şedinţelor Consiliului raional;
  4. Coordonarea activităților de selecţionare, evidenţa şi repartizarea după destinaţie a documentelor emise și recepționate de administraţia raionului în domeniile ce ţin de administraţia publică;
  5. Inițierea, organizarea, coordonarea, monitorizarea și evaluarea formelor și practicilor de protocol la nivelul raionului în cadrul evenimentelor raionale;
  6. Participarea la pregătirea alegerilor, referendumurilor, treiningurilor, seminarelor, conferinţelor, şedinţelor operative în probleme ce ţin de competenţa autorităţilor publice de ambele niveluri.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here