MORARU TOMA Elena 

Program de activitate:

Luni-Vineri: 8.00 -17.00

 

Date de contact:

MORARU TOMA Elena – Secretarul Consiliului Raional Hîncești
tel. 026922048, e-mail: secretar@hincesti.md

Atribuțiile funcției:

  1. Planificarea și organizarea desfășurării ședințelor consiliului raional;
  2. Asigurarea comunicării actelor adoptate
  3. Avizarea proiectelor de decizii ale consiliului și contrasemnarea deciziilor, legalizarea şi autentificarea actelor și documentelor;
  4. Asigurarea efectuării lucrărilor de secretariat și de evidenţă a bunurilor.
  5. Monitorizarea și coordonarea întregii activități a Secției administrație publică și a specialistului în relații cu publicul;
  6. Coordonarea publicării în mass-media a informațiilor despre activitatea administrației publice locale;
  7. Reprezentarea Consiliului raional în instanțele  judiciare ale Republicii Moldova.

 

Data nașterii: 1980

Stare civilă: căsătorită, doi copii

Studii: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept, specialitatea Drept Internațional Licențiată în drept, 1997-2002

Academia de Administrare Publică pe lângă Președintele Republicii Moldova, Specializarea  Management, master în științe economice, anul  2014-2017

Universitatea de Studii Europene din Moldova, Programul de Master Drept constituțional și administrativ,  master în drept, anul 2017-2019

Ministerul Justiției,  Centrul pentru soluționarea Litigiilor, Programul de instruire în domeniul abilităților de mediere, mediator acreditat CEDR, 2018

Activitatea profesională:

2002-2003 consilier juridic „BELOCTAN-SRL”

2003-2012 – director SRL „ELMONT-COM”

2013-2016 – specialist principal (jurist), Consiliul Raional Hîncești

05.2016-08.2016- Secretarul-interimar al Consiliului Raional Hîncești

08.2016 – prezent – Secretarul Consiliului Raional Hîncești

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here