Vicepreședintele raionului pe problemele economice

BOTNARI Alexandru

Program de audiență: 

Fiecare zi de Luni a lunii curente între orele 09:00 -12:00. Tel: 0269/22669

Activități de bază

 1. Monitorizarea şi coordonarea activităţii Direcţiei Economie și Cooperare Transfrontalieră și Secției Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri;
 2. Monitorizarea procesului de elaborare şi implementare a strategiilor, programelor, planurilor și proiectelor de dezvoltare în domeniul economic;
 3. Reprezentarea raionului în raporturile cu autorităţile publice centrale, cu persoane fizice şi juridice în problemele ce ţin de domeniul economic;
 4. Colaborarea cu instituțiile care acordă finanțări externe și interne, programelor în domeniul economic destinate administrației publice locale;
 5. Dirijarea activităţii comisiilor: privatizare, ocuparea forței de muncă, ajutoare umanitare şi alte comisii constituite prin dispoziţia Preşedintelui Raionului.
 6. CV-ul BOTNARI Alexandru
INFORMAȚII PERSONALE BOTNARI Alexandru
 +373 269 2 58 88     +373 78 000007
 alexandrubotnari@rocketmail.com
Sexul Masculin |  | Naţionalitatea MD
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
Din anul 2011 – pînă în 2012

 

 

Din anul 2012 –  pînă în Martie 2015

 

 

Din anul 2015 Martie –  pînă în 2015 Noiembrie

 

Din anul 2015 Noiembrie –  pînă în 2019 Noiembrie

A activat în cadrul companiei CA,,GALAS’’ SA din Mun.Chișinău în calitate de agent vînzări

 

A activat în cadrul companiei ÎM,,Moldcell’’ SA din Mun. Chișinău în calitate de manager vînzări regionale

 

 

 

A activat în cadrul companiei SC,,AGROOPT’’ SRL din Mun. Chișinău în calitate de director vînzări

 

A activat în cadrul companiei SC,,PETROCUB & CO’’ SRL din Mun. Hîncești în calitate de director vînzări

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
Din anul 1997 – pînă în 2009

 

 

Din anul 2009 – pînă în 2012

 

 

Din anul 2012 – pînă în 2014

 

 

Din anul 2015 – pînă în 2017

A studiat și a absolvit liceul teoretic Mihai Eminescu din Mun. Hîncești

 

A studiat și a fost licențiat în științe economice cu specialitatea Finanțe și Bănci la ASEM din Mun.Chișinău

 

A studiat și a obținut titlul de master în științe economice cu specialitatea Business Internațional la ASEM din Mun.Chișinău

 

A studiat și a obținut titlul de master în științe economice cu specialitatea Managementul Marketingului la ASEM din Mun.Chișinău

 

COMPETENΤE PERSONALE
Limba(i) maternă(e) Limba Română
Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE VORBIRE SCRIERE
Ascultare Citire Participare la conversație Discurs oral
 Limba rusă Foarte bine Foarte bine Foarte bine Foarte bine Bine
Limba engleză Bine Bine Bine Bine Bine
Competențe de comunicare ▪  Capacitatea de a elabora și implementa proiecte, abilitatea de a coordona echipe de lucru, capacitatea de inițiativă și capacitatea de a răspunde pozitiv în situații de criză, de a gestiona diferențe interindividuale în acțiunile de muncă.

▪  Bune competențe de comunicare dobândite prin experiența proprie de manager.

▪  Flexibilitate și posedare a atitudinii pozitive față de oameni.

 

Vicepreședintele raionului pe problemele agriculturii

 CORNEI Dumitru

Program de audiență: 

Fiecare zi de Luni a lunii curente între orele  13:00 -16:00. Tel: 0269/22073

Activități de bază

 1. Monitorizarea şi coordonarea activităţii Direcţiei Agricultură şi Alimentaţie, Serviciul Relaţii Funciare şi Cadastru;
 2. Dirijarea procesului de elaborare şi implementare a  strategiilor şi planurilor de dezvoltare în domeniul agroalimentar;
 3. Reprezentarea raionului în raporturile cu autorităţile publice centrale, cu persoane fizice şi juridice în problemele ce ţin de domeniul economic.
 4. Asigurarea securităţii alimentare a populaţiei din teritoriu prin dezvoltarea eficientă a sectorului agroalimentar.
 5. Asigurarea activităţii comisiilor: pentru examinarea documentelor prezentate de producătorii agricoli, utilizatori de produse de uz fitosanitar şi de fertilizanţi pentru compensarea TVA; pentru examinarea materialelor de defrişarea plantaţiilor multianuale, termenul de exploatare a cărora a expirat; pentru recensămîntul general agricol.

Vicepreședintele raionului pe problemele sociale

BRÎNZĂ Olesea

Program de audiență: 

Fiecare zi de Luni a lunii curente între orele – 09:00 -12:00. Tel: 0269/22750

Activități de bază

 1. Monitorizarea şi coordonarea activităţii Direcţiei Generale Învăţămînt, Secţiei Raionale Cultură, Secţiei Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei.
 2. Monitorizarea procesului de elaborare şi implementare a strategiilor de dezvoltare în domeniul social.
 3. Reprezentarea raionului în raporturile cu autorităţile publice centrale, cu persoane fizice şi juridice în problemele ce ţin de domeniul social.
 4. Dirijarea activităţii comisiilor: pentru prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane; pentru protecţia dreptului copilului; Pentru ajutoare materiale; pentru cazarea în azil a persoanelor în etate şi alte comisii constituite prin dispoziţia Preşedintelui Raionului.
 5. Colaborarea cu instituțiile care acordă finanțări externe și interne, programelor în domeniul social destinate administrației publice locale;

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here