Vicepreședintele raionului pe problemele economice

Program de audiență: 

Fiecare zi de Luni a lunii curente între orele 09:00 -12:00. Tel: 0269/22669

Activități de bază

 1. Monitorizarea şi coordonarea activităţii Direcţiei Economie și Cooperare Transfrontalieră și Secției Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri;
 2. Monitorizarea procesului de elaborare şi implementare a strategiilor, programelor, planurilor și proiectelor de dezvoltare în domeniul economic;
 3. Reprezentarea raionului în raporturile cu autorităţile publice centrale, cu persoane fizice şi juridice în problemele ce ţin de domeniul economic;
 4. Colaborarea cu instituțiile care acordă finanțări externe și interne, programelor în domeniul economic destinate administrației publice locale;
 5. Dirijarea activităţii comisiilor: privatizare, ocuparea forței de muncă, ajutoare umanitare şi alte comisii constituite prin dispoziţia Preşedintelui Raionului.

Vicepreședintele raionului pe problemele agriculturii

Anatolie LOGHIN

Program de audiență: 

Fiecare zi de Luni a lunii curente între orele  13:00 -16:00. Tel: 0269/22073

Activități de bază

 1. Monitorizarea şi coordonarea activităţii Direcţiei Agricultură şi Alimentaţie, Serviciul Relaţii Funciare şi Cadastru;
 2. Dirijarea procesului de elaborare şi implementare a  strategiilor şi planurilor de dezvoltare în domeniul agroalimentar;
 3. Reprezentarea raionului în raporturile cu autorităţile publice centrale, cu persoane fizice şi juridice în problemele ce ţin de domeniul economic.
 4. Asigurarea securităţii alimentare a populaţiei din teritoriu prin dezvoltarea eficientă a sectorului agroalimentar.
 5. Asigurarea activităţii comisiilor: pentru examinarea documentelor prezentate de producătorii agricoli, utilizatori de produse de uz fitosanitar şi de fertilizanţi pentru compensarea TVA; pentru examinarea materialelor de defrişarea plantaţiilor multianuale, termenul de exploatare a cărora a expirat; pentru recensămîntul general agricol.

Vicepreședintele raionului pe problemele sociale

TĂNASE Lilia

Program de audiență: 

Fiecare zi de Luni a lunii curente între orele – 09:00 -12:00. Tel: 0269/22750

Activități de bază

 1. Monitorizarea şi coordonarea activităţii Direcţiei Generale Învăţămînt, Secţiei Raionale Cultură, Secţiei Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei.
 2. Monitorizarea procesului de elaborare şi implementare a strategiilor de dezvoltare în domeniul social.
 3. Reprezentarea raionului în raporturile cu autorităţile publice centrale, cu persoane fizice şi juridice în problemele ce ţin de domeniul social.
 4. Dirijarea activităţii comisiilor: pentru prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane; pentru protecţia dreptului copilului; Pentru ajutoare materiale; pentru cazarea în azil a persoanelor în etate şi alte comisii constituite prin dispoziţia Preşedintelui Raionului.
 5. Colaborarea cu instituțiile care acordă finanțări externe și interne, programelor în domeniul social destinate administrației publice locale;

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here