Comisia raională pentru atragerea investiţiilor

Comisie aprobata prin decizia Consiliului raional  nr. 01/12 din 16.03.2012Componenta Comisiei: Preşedintele Comisiei:Valerii CONDRATIUC- vicepreşedintele raionului.Secretarul Comisiei:Ina DÎRU – specialist principal, Secţia Colaborare Transfrontalieră, Direcţia...

Comisia teritorială pentru ajutoare umanitare

Președintele comisiei:  Vicepreședintele raionului, tel.:0269/2-26-69 Secretarul comisiei: CĂUȘ Victoria, tel.:0269/2-20-58 Activitatea comisiei pentru anul 2015 Dispoziția de creare a comisiei teritoriale pentru ajutoare umanitare Darea de seamă privind recepționarea, distribuirea și...

Planul de activitate a Consiliului Raional

0
Planul de activitate a Consiliului Raional pentru anul 2015