Ședințele Comisiilor de specialitate va avea loc pe:

Comisia Buget și Finanțe în biroul președintelui raionului dlui BUZA Ghenadie, data 22.03.2017, ora 13.00

Comisia Învățămînt și Educație în biroul vicepreședintelui raionului Dna Vera PATRAȘCU, data 22.03.2017, ora 13.00

Comisia Agricultură, comerț și ecologie în biroul vicepreședintelui dlui Constantin VLAS, data 23.03.2017, ora 13.00

Comisia Sănătate și Protecție Socială în biroul et.II Sala Turism, data 23.03.2017, ora 13.00

   Se propune spre examinare Consiliului Raional următorul proiect al ordinii de zi:

Proiecte de decizii

Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2016

Cu privire la efectuarea unor modificări şi completări în bugetul raional pentru anul 2017

Cu privire la activitatea Comisiei raionale pentru protecția Copilului aflat în dificultate

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Hîncești nr. 01/21 din 17.03.2016 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiiei raionale pentru protecția copilului aflat în dificultate și a componenței acesteia”

Cu privire la crearea casei de copii de tip familial în baza familiei Chitic Natalia și Chitic Mihail din din s. Dancu rl. Hîncești

Cu privire la crearea casei de copii de tip familial în baza familiei Burlacu Nadejda și Burlacu Ion din s.Pervomaiscoe rl. Hîncești

Cu privire la aprobarea Strategiei de comunicare a Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei.

Cu privire la organizarea alimentaţiei copiilor şi elevilor din instituţiile educaţionale ale raionului.

Cu privire la activitatea Serviciului de Asistență Psihopedagogică al raionului

Cu privire la autorizarea reorganizării unor instituţii de Învăţămînt general.

Cu privire la autorizarea casării unor bunuri raportate la mijloace fixe aflate în posesia şi folosinţa Direcţiei Învăţămînt Hînceşti.

Cu privire la gradul de pregătire a sectorului agrar pentru lucrările agricole de primăvară

Cu privire la încorporarea cetăţenilor născuţi în anii 1990 – 1999 (lunile ianuarie-iulie) în serviciul militar în termen, cu termen redus sau cel civil în aprilie – iulie 2017

Cu privire la casarea mijloacelor fixe

Cu privire la aprobarea planului geometric al terenului aferent de pompare a apelor uzate de la IMSP Spitalul Raional Hîncești

Cu privire la transmiterea unor încăperi neutilizate din gestiunea IMSP Centrul de Sănătate Bujor în posesia şi folosinţa gratuită a IMSP„Centrul Naţional de Asistenţă Medicală Urgentă Prespitalicească”.

Cu privire la transmiterea unor încăperi neutilizate din gestiunea IMSP Centrul de Sănătate Ciuciuleni în gestiunea IMSP „Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească”

Cu privire la aprobarea listei bunurilor proprietate publică a raionului Hînceşti propuse spre privatizare.

Cu privire la autorizarea casării unor bunuri raportate la mijloace fixe aflate în posesia şi folosinţa IMSP Centrul de sănătate Bujor.

Cu privire la autorizarea casării unor bunuri raportate la mijloace fixe aflate în posesia şi folosinţa IMSP Spitalul Cărpineni.

Cu privire la autorizarea casării unor bunuri uzate, raportate la mijloace fixe ale instituţiilor medico-sanitare publice

Cu privire la aprobarea componenţei nominale a Consiliului de Administrare a Instituţiilor Medico-Sanitare din raionul Hînceşti.

Cu privire la aprobarea statelor de personal ale instituţiilor medico-sanitare publice raionale.

Cu privire la aprobarea salarizării personalului de conducere a instituţiilor medico-sanitare publice raionale.

Cu privire la promovarea în funcţie.

Cu privire la aprobarea Planului de activitate a Consiliului Raional Hînceşti pe anul 2017.

Cu privire la transmiterea unor mijloace fixe și bunuri materiale de la bilanțul Aparatul Președintelui la bilanțul Instituției Publice Centrului raional de cultură“Conacul Manuc Bey” Hînceşti

Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de formare și utilizare a veniturilor obținute de la prestarea serviciilor contra plată de către IP Instituția Publică Centrul raional de Cultură „Conacul Manuc Bey” Hîncești

Cu privire la primirea și transmiterea în gestiune a unor bunuri proprietate publică a raionului Hîncești unor unități administrativ teritoriale de nivelul I

Cu privire la modul de implementare a Proiectului Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei privind construcţia locuinţelor pentru păturile socialmente vulnerabile, Faza II, în raionul Hînceşti

Cu privire la desființarea garajelor (anexe) și a Punctului de transformare a energiei electriceamplasate pe teritoriul Spitalului Raional Hîncești

Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile Consiliului raional Hînceşti în cazul în care Preşedintele şedinţei se află în imposibilitate de a semna.

 

 PROIECTE DE DECIZII

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here