01.Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2016, inclusiv pe 9 luni al anului 2016

02. Cu privire la efectuarea unor modificări şi completări în bugetul raional pentru anul 2017

03.Cu privire la primirea şi transmiterea în gestiune a unor bunuri proprietate publică a raionului Hînceşti unor unităţi administrativ teritoriale de nivelul I

04. Cu privire la modul de implementare a Proiectului Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei privind construcţia locuinţelor pentru păturile socialmente vulnerabile, Faza II, în raionul Hînceşti

05. Cu privire la activitatea Comisiei raionale pentru protecţia Copilului aflat în dificultate

06. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Hînceşti nr. 01/21 din 17.03.2016 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei raionale pentru protecția copilului aflat în dificultate și a componenței acesteia”

07. Cu privire la crearea casei de copii de tip familial în baza familiei Chitic Natalia și Chitic Ion din s.Dancu r-ul Hîncești

08. Cu privire la crearea casei de copii de tip familial în baza familiei Burlacu Nadejda și Burlacu Ion din s.Pervomaiscoe r-ul Hîncești

09. Cu privire la aprobarea Strategiei de comunicare a Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei

10. Notă informativă privind organizarea alimentaţiei copiilor și elevilor din instituţiile educaționale ale raionului

11.Cu privire la activitatea Serviciului de Asistență Psihopedagogică al raionului

12. Cu privire la autorizarea reorganizării unor instituții de învățământ general

13. Cu privire la autorizarea casării unor bunuri raportate la mijloace fixe aflate în posesia şi folosinţa Direcției Învățămînt Hîncești

14. Cu privire la gradul de pregătire a sectorului agrar pentru lucrările agricole de primăvară

15. Cu privire la încorporarea cetăţenilor

16. Cu privire la casarea mijloacelor fixe

17. Cu privire la aprobarea planului geometric al terenului aferent stației de pompare a apelor uzate de la IMSP Spitalul Raional Hîncești

18. Cu privire la transmiterea unor încăperi neutilizate din gestiunea IMSP Centrul de Sănătate Bujor în posesia şi folosinţa gratuită a IMSP „Centrul Naţional de Asistenţă Medicală Urgentă Prespitălicească”

19. Cu privire la transmiterea unor încăperi neutilizate din gestiunea IMSP Centrul de Sănătate Ciuciuleni în gestiunea IMSP „Centrul Naţional de Asistenţă Medicală Urgentă Prespitălicească”

20. Cu privire la aprobarea listei bunurilor proprietate publică a raionului Hînceşti propuse spre privatizare

21. Cu privire la autorizarea casării unor bunuri raportate la mijloace fixe aflate în posesia şi folosinţa IMSP Centrul de sănătate Bujor

22. Cu privire la autorizarea casării unor bunuri raportate la mijloace fixe aflate în posesia şi folosinţa IMSP Spitalul Cărpineni

23. Cu privire la autorizarea casării unor bunuri uzate, raportate la mijloace fixe ale instituţiilor medico-sanitare publice

24. Cu privire la aprobarea componenței nominale a Consiliului de Administrare a Instituţiilor Medico-Sanitare din raionul Hîncești

25. Cu privire la aprobarea statelor de personal ale instituţiilor medico-sanitare publice raionale

26. Cu privire la aprobararea salarizării personalului de conducere a instituţiilor medico-sanitare publice raionale

27. Cu privire la promovare în funcție

28. Pentru aprobarea Planului de activitate a Consiliului Raional Hînceşti pe anului 2017

29. Cu privire la transmiterea unor mijloace fixe și bunuri materiale de la bilanțul Aparatul Președintelui la bilanțul Instituției Publice Centrului raional de cultură “Conacul Manuc Bey” Hînceşti

30. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de formare și utilizare a veniturilor obținute de la prestarea serviciilor contra plată de către IP Instituția publică Centrului raional de cultură “Conacul Manuc Bey” Hînceşti

31. Cu privire la desființarea garajelor (anexe) și a Punctului de transformare a energiei electrice amplasate pe teritoriul IMSP Spitalul Raional Hîncești

32. Cu privire la aprobarea Listei terenurilor proprietate publică a unităţii administrativ-teritorilale Raionul Hânceşti în hotarele comunei Mirești şi a proiectului de formare a acestora

33. Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile Consiliului în cazul în care Preşedintele şedinţei va fi în imposibilitate de a le semna

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here