Decizia Nr.03/01 Cu privire la efectuarea unor modificări și completări la unele decizii ale Consiliului raional Hîncești și bugetul raional pe anul 2016

Decizia Nr.03/02 Cu privire la autorizarea casării unor bunuri uzate, raportate la mijloace fixe ale subdiviziunilor Consiliului Raional Hîncești

Decizia Nr.03/03 Cu privire la activitatea Comisiei raionale pentru protecția Copilului aflat în dificultate

Decizia Nr.03/04 Cu privire la aprobarea listei beneficiarilor de locuințe sociale în locațiune

Decizia Nr.03/05 Cu privire la transmiterea în locațiune a unor active neutilizate

Decizia Nr.03/06 Cu privire la crearea casei de copii de tip familial Pîrău Svetlana și Pîrău Vasile din s.Horjești

Decizia Nr.03/07 Cu privire la operarea unor modificări în decizia nr. 03/12 din 04.07.2014 a Consiliului Raional Hîncești

Decizia Nr.03/08 Cu privire la autorizarea casării unor active neutilizate

Decizia Nr.03/09 Cu privire la autorizarea casării, și comercializării unor active neutilizate ale instituțiilor medico-sanitare publice

Decizia Nr.03/10 Cu privire la rolul administrației publice locale în organizarea odihnei de vară a copiilor din raion pentru anul 2016

Decizia Nr.03/11 Cu privire la nivelul de pregătire a copiilor către debutul școlar în instituțiile de educație timpurie din raion

Decizia Nr.03/12 Cu privire la autorizarea comercializării unor active neutilizate

Decizia Nr.03/13 Cu privire la aprobarea Listei terenurilor proprietate publică a unităţii administrativ-teritorilale Raionul Hînceşti în hotarele satului Pervomaiscoe şi a proiectelor de formare a acestora.

Decizia Nr.03/14 Cu privire la modificarea planului geometric al terenului aferent Oficiului Medicului de Familie Bozieni.

Decizia Nr.03/15 Cu privire la operarea unor modificări și completări în anexa la decizia Consiliului Raional nr.01/15 din 17.03.2016

Decizia Nr.03/16 Cu privire la completarea Listei terenurilor identificate ca proprietate publică a Raionului Hîncești.

Decizia Nr.03/17 Cu privire la rezultatele demarării Campaniei de primăvară privind salubrizarea și amenajarea localităților din raionul Hîncești

Decizia Nr.03/18 Cu privire la alegerea Vicepreședintelui raionului Hîncești

Decizia Nr.03/19 Privind acordul transmiterii bunurilor imobile ale Școlii-internat auxiliare din s.Sărata-Galbenă în proprietatea publică a UAT raionul Hîncești

Decizia Nr.03/20 Cu privire la aprobarea concediului de odihnă anual și demisia directorului IMSP SpТtalul Cărpineni

Decizia Nr.03/21 Cu privire la aprobarea acordului privind modificarea Contractulu de comodat nr. 2 din 24 ianuarie 2014

Decizia Nr.03/22 Cu privire la aprobarea statelor de personal ale întreprinderii municipale Centrul Stomatologic raional Hîncești

Decizia Nr.03/23 Cu privire la demersul întreprinderii SA ”San Farm-Prim”

Decizia Nr.03/24 Cu privire la operarea unor modificări și completări la decizia Consiliului Raional nr.01/26 din 17.03.2016

Decizia Nr.03/25 Cu privire la achiziționarea serviciilor de consultanță în administrația publică

Decizia Nr.03/26 Cu privire la inițierea procedurii de fondare a Întreprinderii Municipale

Decizia Nr.03/27 Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile Consiliului în cazul în care Președintele ședinței va fi în imposibilitate de a le semna

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here