Decizia nr. 01/01 „Cu privire la aprobarea planului de activităţi al Consiliului raional Hînceşti pentru anul 2016”

Decizia nr. 01/02 „Cu privire la examinarea şi aprobarea raportului privind executarea bugetului pe anul 2015”

Decizia nr. 01/03 „Cu privire la efectuarea unor modificări şi completări la unele decizii ale Consiliului raional Hînceşti şi bugetul raional pe anul 2015”

Decizia nr. 01/04 „Cu privire la solicitarea grantului din partea Consiliului Judeţean Prahova (România) şi garantarea contribuţiei pentru susţinerea proiectului de modernizare a sălii de şedinţe a Consiliului Raional Hînceşti”

Decizia nr. 01/05 „Cu privire la activitatea instituţiilor de cultură din Raionul Hînceşti”

Decizia nr. 01/06 „Cu privire la gradul de pregătire a sectorului agrar pentru lucrările agricole de primăvară”

Decizia nr. 01/07 „Cu privire la autorizarea casării plantaţiilor perene”

Decizia nr. 01/08 „Cu privire la autorizarea casării unor bunuri uzate, raportate la mijloace fixe ale instituţiilor medico-sanitare publice”

Decizia nr. 01/09 „Cu privire la aprobarea statelor de personal ale instituţiilor medico-sanitare publice raionale”

Decizia nr. 01/10 „Cu privire la transmiterea unui bun din gestiunea IMSP „Centrul de Sănătate Sărata Galbenă” în gestiunea IMSP „Spitalul Raional Hînceşti”.

Decizia nr. 01/11 „Cu privire la încorporarea cetăţenilor născuţi în anii 1988 – 1997 (născuţi pînă la 31 iulie) în serviciul militar în termen, cu termen redus sau cel civil, în aprilie – iulie 2016”

Decizia nr. 01/12 „Cu privire la aprobarea listei beneficiarilor de locuinţe sociale în locaţiune”

Decizia nr. 01/13 „Cu privire la realizarea unor prevederi ale Deciziei Consiliului raional Hînceşti nr. 03/34 din 20.09.2011 „Cu privire la unele măsuri de administrare a fondului de locuinţe ce aparţine Consiliului Raional Hînceşti”

Decizia nr. 01/14 „Cu privire la transmiterea în locaţiune a unor bunuri imobile ÎM „Centrul Stomatologic Raional Hînceşti”

Decizia nr. 01/15 „Despre aprobarea Listei bunurilor imobile proprietate publică a raionului administrate de IMSP „Centrul de Sănătate Hînceşti” în com. Mereşeni”

Decizia nr. 01/16 „Cu privire la transmitere în proprietatea publică a statului a terenului proprietate publică a raionului Hînceşti”

Decizia nr. 01/17 „Cu privire la aprobarea componenţei noi a Comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultate şi a regulamentului acesteia”

Decizia nr. 01/18 „Despre modificarea Deciziei nr. 04/10 din 22.09.2015 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Învăţămînt”

Decizia nr. 01/19 „Cu privire la aprobarea acordului de transmitere a microbuzelor din gestiunea Ministerului Educaţiei în proprietatea publică a raionului”

Decizia nr. 01/20 „Cu privire la modificarea tipului unor instituţii de învăţămînt din raion”

Decizia nr. 01/21 „Cu privire la aprobarea regulamentului privind acordarea titlului de cetăţean de onoare a Raionului Hînceşti”

Decizia nr. 01/22 „Cu privire la acordarea titlului de cetăţean de onoare a Raionului Hînceşti dlui Mihai Ciobanu”

Decizia nr. 01/23 „Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional Hincesti nr. 02/05 din 05 martie 2014 cu privire la aprobarea Regulamentului comisiei speciale pentru acordarea indemnizaţiei unice pentru construcţia unei case individuale de locuit ori a unei locuinţe cooperatiste, pentru procurarea spaţiului locativ sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetăţeni”

Decizia nr. 01/24 „Cu privire la reîncadrarea dlui Taşcă Dorian în funcţia de secretar al Consiliului Raional Hînceşti”

Decizia nr. 01/25 „Cu privire la aprobarea fişei de post a Secretarului Consiliului raional Hînceşti”

Decizia nr. 01/26 „Cu privire la transmitere în proprietatea publică a oraşului Hînceşti a unor bunuri proprietate publică a raionului Hînceşti”

PROCES-VERBAL nr. 01 al şedinţei extraordinare a Consiliului raional Hînceşti din 17 martie 2016

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here