Decizia nr. 06/02 Cu privire la activitatea Serviciului îngrijire socială la domiciliu în cadrul Secţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei

Decizia nr. 06/03 Cu privire la unele totaluri şi concluzii privind activitatea şi rolul Direcţiei Economie în promovarea principiului Parteneriatului public, cooperării regionale (inclusiv transfrontaliere) între autorităţile administraţiei publice locale şi regionale

Decizia nr. 06/04 Cu privire la finanţarea unor cheltuieli legate de lichidarea consecinţelor calamităţilor naturale din iulie 2010 (inundaţii) din satele raionului situate în lunca rîului Prut

Decizia nr. 06/05 Cu privire la operarea unor modificări şi completări la unele decizii ale Consiliului Raional Hînceşti şi bugetul raional pe anul 2010

Decizia nr. 06/06 Privind asigurarea durabilităţii Centrului de îngrijire la domiciliu (Contract de Grant Consiliul Raional-Comisia Europeană nr. 2008/168-821)

Decizia nr. 06/07 Cu privire la reţeaua de şcoli şi clase pe anul de studii 2010-2011

Decizia nr. 06/08 Cu privire la completarea Deciziei nr. 06/02 din 01.08.2008 „ Cu privire la activitatea Comisiei raionale de inventariere şi evaluare a patrimoniului Spitalului Raional Hînceşti”

Decizia nr. 06/09 Privind transmiterea în gestiune economică a patrimoniului IMSP „Spitalul Raional Hînceşti” şi IMSP „Centrul Medicilor de Familie Hînceşti”

Decizia nr. 06/10 Cu privire la conferirea numelui ,,Grigore Solomon” şcolii de Arte din s. Sărata Galbenă

Decizia nr. 06/11 Privind aprobarea Indicatorului de preţuri laserviciile cu plată şi Listei serviciilor fără plată prestate de către Serviciul Raional de Arhivă

Decizia nr. 06/12 Cu privire la unele măsuri de implementare a Proiectului BERD în raionul Hînceşti

Decizia nr. 06/13 Cu privire la examinarea unei cereri

Decizia nr. 06/14 Cu privire la examinarea unei cereri prealabile

Decizia nr. 06/15 Cu privire la modificarea Deciziei nr. 05/04 din 20.08.2010 „Privind casarea unui mijloc de transport aflat în folosinţa IMSP „CMF Hînceşti”

Decizia nr. 06/16 Cu privire la propunerea membrilor cu drept de vot deliberativ în componenţa Consiliului Electoral de Circumscripţie nr. 20 Hînceşti pentru desfăşurarea alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010

Decizia nr. 06/17 Cu privire la transmiterea Gazoductului Hînceşti- Mereşeni-Sarata – Galbenă

Decizia nr. 06/18 Cu privire la acordarea unui spaţiu în comodat

Decizia nr. 06/19 Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile Consiliului în cazul în care preşedintele şedinţei se va afla în imposibilitatea de a le semna

 

 

 

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here