Decizia nr. 07/01 Cu privire la declaraţia consilierului raional dlui Grigore COBZAC

Decizia nr. 07/02 Cu privire la aprobarea bugetului pe anul 2011 în prima lectură

Decizia nr. 07/03 Cu privire la aprobarea bugetului pe anul 2011 în a doua lectură

Decizia nr. 07/04 Cu privire la conlucrarea Direcţiei Generale Învăţămînt, Tineret şi Sport cu administraţia publică locală de nivelul întîi pentru eficientizarea sistemului de învăţămînt preuniversitar raional

Decizia nr. 07/05 Cu privire la operarea unor modificări şi completări la unele decizii ale Consiliului Raional Hînceşti şi bugetul raional pe anul 2010

Decizia nr. 07/06 Cu privire la mersul îndeplinirii Programului de reparaţie şi întreţinere a drumurilor publice locale pentru anul 2010

Decizia nr. 07/07 Cu privire la achiziţionarea de carte de către bibliotecile publice în anii 2008-2010

Decizia nr. 07/08 Cu privire la finanţarea unor cheltuieli legate de lichidarea consecinţelor calamităţilor naturale din iulie 2010 (inundaţii) din satele raionului situate în lunca rîului Prut

Decizia nr. 07/09 Cu privire la baza materială a sportului şi impactul ei asupra sănătăţii generaţiei tinere, precum şi asupra rezultatelor sportivilor la competiţiile de toate nivelurile

Decizia nr. 07/10 Cu privire la organizarea alimentaţiei copiilor din instituţiile şcolare şi preşcolare ale raionului

Decizia nr. 07/11 Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru susţinerea etniilor din raionul Hînceşti

Decizia nr. 07/12 Cu privire la acordarea indemnizaţiilor unice pentru construcţia unei case individuale ori a unei locuinţe cooperatiste, pentru procurarea spaţiului locativ sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetăţeni din raionul Hînceşti

Decizia nr. 07/13 Cu privire la Programul de activitate a Consiliului Raional şi Aparatului preşedintelui raionului pentru trimestrul I al anului 2011

Decizia nr. 07/14 Cu privire la aprobarea Planului de dezvoltare a capacităţii administrative a Consiliului Raional Hînceşti

Decizia nr. 07/15 Cu privire la trecerea în evidenţă militară a tinerilor născuţi în anul 1995

Decizia nr. 07/16 Cu privire la desemnarea evaluatorului performanţelor profesionale

Decizia nr. 07/17 Cu privire la eliberarea grîului alimentar din rezervele alimentare de stat

Decizia nr. 07/18 Cu privire la graficul concediilor de odihnă pentru anul 2011

Decizia nr. 07/20 Privind asigurarea durabilităţii Centrului de îngrijire la domiciliu (Contract de Grant Consiliul Raional-Comisia Europeană nr.2008/168-821)

Decizia nr. 07/21 Cu privire la reorganizarea Instituţiei Medico-Sanitaro-Publice „Spitalul Raional Hînceşti”

Decizia nr. 07/22 Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile Consiliului în cazul în care preşedintele şedinţei se va afla în imposibilitatea de a le semna

 

 

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here