Decizia nr. 02/01 Cu privire la rezultatele investiţiilor capitale finanţate din Bugetul de Stat şi Bugetul raional în anii 2008 – 2009 şi unele concluzii privind asigurarea durabilităţii acestora

Decizia nr. 02/02 Cu privire la gradul de pregătire a sectorului agrar pentru efectuarea lucrărilor agricole de primăvară

Decizia nr. 02/03 Cu privire la activitatea Direcţiei Generale Învăţămînt, Tineret şi Sport privind eficienţa procesului de coordonare, îndrumare a instituţiilor educaţionale din subordine

Decizia nr. 02/04 Cu privire la mersul îndeplinirii Deciziei Consiliului raional nr. 04/08 din 28 septembrie 2006 „Cu privire la aprobarea Planului strategic de dezvoltare a serviciilor integrate de asistenţă socială a raionului Hînceşti”

Decizia nr. 02/05 Cu privire la operarea unor modificări şi completări la unele decizii ale Consiliului Raional Hînceşti şi bugetul raional pe anul 2010

Decizia nr. 02/06 Cu privire la aprobarea raportului privind executarea bugetului raionului Hînceşti pe anul 2009

Decizia nr. 02/07 Cu privire la mersul realizării deciziei Consiliului Raional Hînceşti nr. 07/02 din 08.10.2008 „Cu privire la starea arhivelor departamentale în instituţiile-surse de completare a Fondului Arhivistic”

Decizia nr. 02/08 Cu privire la realizarea unor decizii aprobate de Consiliul Raional Hînceşti în anul 2008

Decizia nr. 02/09 Cu privire la iniţierea procesului de colaborare cu SA „Moldova Gaz”

Decizia nr. 02/10 Cu privire la reorganizarea Gimnaziului nr. 3 Cărpineni în Gimnaziu-grădiniţă Topor

Decizia nr. 02/11 Cu privire la operarea unor modificări şi completări la decizia nr. 04/03 din 04.10.2007 privind aprobarea componenţei Consiliului Consultativ al DGÎTS Hînceşti

Decizia nr. 02/12 Cu privire la casarea unor mijloace de transport

Decizia nr. 02/13 Cu privire la înfiinţarea Serviciului Echipa Mobilă pentru persoanele cu dizabilităţi

Decizia nr. 02/14 Cu privire la încorporarea, în primăvara anului 2010, în rîndurile Forţelor Armate ale Republicii Moldova a cetăţenilor născuţi în anii 1983-1992 (prima jumătate a anului)

Decizia nr. 02/15 Cu privire la acţiunile de implementare a actelor normative privind asigurarea transparenţei în procesul decizional în cadrul autorităţilor administraţiei publice raionale Hînceşti

Decizia nr. 02/16 Cu privire la graficul concediilor de odihnă pentru anul 2010

Decizia nr. 02/17 Cu privire la cererea prealabilă a vicepreşedintelui raionului dl Igor Ţurcanu

Decizia nr. 02/18 Cu privire la aprobarea Programului de activitate a Consiliului Raional Hînceşti pentru anul 2010 şi trimestrul II al anului 2010

Decizia nr. 02/19 Cu privire la normele regimului de frontieră în zonele de frontieră ale pichetelor de grăniceri „Cotul-Morii”, „Leuşeni”, „Pogăneşti”, pe teritoriul raionului Hînceşti

Decizia nr. 02/20 Cu privire la casarea unor suprafeţe de plantaţii viticole şi pomicole

Decizia nr. 02/21 Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce operează în unele decizii ale Consiliului raional Hînceşti

 

 

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here