Vineri, 02 octombrie, în Sala de Ședințe ”Constantin Stere” a Consiliului raional Hîncești, Direcţia Învăţământ Hînceşti, în colaborare cu Consiliul raional, a organizat evenimentul festiv cu prilejul marcării Zilei profesionale a angajaților din învățământ, care se sărbătorește anual în Republica Moldova la 05 octombrie.
Dintre oficialităţi la eveniment au fost prezenţi: dl Iurie LEVINSCHI, președintele raionului Hîncești, dna Valentina TONU, şef, Direcţia Învăţământ Hînceşti și dna Ana CIMPOIEȘU, președintele CR al FSEȘ. Dumnealor au adresat cadrelor manageriale și didactice ale instituțiilor de educație timpurie călduroase felicitări cu ocazia frumoasei sărbători profesionale, mulţumindu-le pentru dăruire profesională, devotament, perseverență, responsabilitate și le-au dorit să poarte cu cinste și demnitate în continuare onorificul titlu de Semănător al Cunoștințelor, Frumosului și Binelui.
Totodată, urări de bine au fost adresate și angajaților nondidactici din raion, în semn de recunoștință pentru munca depusă în vederea asigurării sistemului educațional cu servicii indispensabile și de calitate.
În alocuțiunea sa, dl Iurie LEVINSCHI, președintele raionului, a exprimat înaltă considerațiune tuturor angajaților din sistem, stimă și respect pentru munca nobilă depusă cu dăruire de sine, a remarcat devotamentul manifestat în educarea noii generații și a urat tuturor multă sănătate, discipoli sârguincioși și mărinimoși, realizări cât mai frumoase în plan profesional.
Conducerea executivă a raionului s-a pronunțat cu referire la încrederea în breasla pedagogică şi a menționat că cu certitudine pedagogii și personalul auxiliar vor da vigoare, autoritate şi moralitate instituţiilor educaţionale din raion, decernând cu Diploma Consiliului raional nouă manageri ai instituțiilor de educație timpurie și nouă angajați nondidactici din instituțiile de învățământ din raion.
În continuare, Direcţia de Învăţământ Hînceşti a decernat cu diplome instituţiile de învăţământ, cadre didactice şi manageriale, angajați nondidactici, care contribuie substanţial la dezvoltarea tinerelor generaţii în spiritul valorilor naţionale şi universale.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here