instiintare-min 01 cu privire la unele mandate de consilier in consiliul raional Hincesti 1 state AMP CS Hincesti 2020 01.09.CR-min 02 cu privire la executarea bugetului pe 6 luni, anul 2020-min 2 state IMD CS Hincesti 2020 ,01.09.CR-min 2.1.Anexa nr.1 ex. 6 luni 2020 2.2. Anexa nr. 2 ex. 6 luni 2020 2.3. Anexa nr. 3 ex. 6 luni 2020 2.4. Anexa nr. 4 ex. 6 luni 2020 03 cu privire la operarea unor modificări la bugetul raional-min 03.1 Anexa nr.2 la pr.decizie-min 04-min 05Cu privire la activitatea direcției de Învățământ întru realizarea obiectivelor anului școlar 2019-2020-min 06Cu privire la activitatea Centrelor de plasament, centrelor de zi-min 07cu privire la încorporarea cetățenilor CENTRUL MILITAR-min 08cu privire la recrutarea (luarea la evidență militară) tinerilor cu anul nașterii 2005 (1)-min 09Cu privire la aprobarea raportului de activitate a Direcției Cultură și Turism-min 10cu privire la raportul de serviciu al dlui Ion Tulbu-min 11Cu privire la normele specifice ale IMSP Spitalul Raional Hîncești (1)-min 12cu privire la desemnarea directorului-interimar al IMSP Spitalul Raional Hincesti-min 13Cu privire la normele specifice ale IMSP ”Centrul de Sănătate Hîncești”-min 14cu privire la aprobarea statelor de personal ale instituţiilor medico-sanitare publice raionale 2018-min 15Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Hîncești 0313din 22.05.2020 Consiliile Administrative ale IMSP-min 16Cu privire la normele specifice ale IMSP CS Lăpușna-Pașcani-min 17cu privire la implementarea cerințelor și recomandărilor aprobate prin Hotărîrea Curții de Conturi nr.2 din 13 februarie 2018-min 17.1 Planul de actiuni actualizat. 31.07.2020-min 17.2Raportul catre CC hot.68-min 19Cu privire la transmiterea unui autovehicul DAA-min 20Cu privire la aprobarea statutului ÎM Centrul Stomatologic Hîncești-min 21Cu privire la desemnarea Consiliul de administrație al ÎM Centrul Stomatologic Hîncești și aprobarea Regulamentului de activitate-min 22Cu privire la desemnarea Comisiei de Cenzori Î.M. Centrul Stomatologic Hîncești și aprobarea Regulamentului de activitate-min 23cu privire la desemnarea directorului-interimar al IM Centrul Stomatologic Hîncești-min 24Cu privire la raportul de activitate Serviciul raional Arhivă 2020-min 25Cu privire la Declararea de utilitate publică a lucrarilor de constructie a punctului de influență rachetară hidrometeo (1) (1)-min 26-min 27 cu privire la exercitarea atribuțiilor secretarului CR-min 28Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Hîncești 0526 din 02 octombrie 2012 lichidare IM turism-min 29 Cu privire la aprobarea listei beneficiarilor locuințelor sociale-min 30Cu privire la transmiterea unor bunuri (Voinescu)-min 31cu privire la transmiterea unor bunuri IMSP Spitalul Raional Hîncești-min 32cu privire la transmiterea in locatiune a unei suprafețe amenajate-min 33cu privire la scutirea de achitare a plății de locațiune pe perioada stării de urgență SRL Vinăria Hîncești-min 34. Cu privire la casarea unor bunuri uzate, raportate la mijloace fixe ale subdiviziunilor CR Aparatul Președintelui-min 35 Cu privire la operarea unor modificări în Palanul calendaristic de măsuri-min 36Cu privire la transmiterea unor bunuri IP Brîndușa-min 37cu privire la candidaturile membrilor Consiliului electoral de circumscripție Hîncești-min 38cu privire la desemnarea unui consilier (1)-min

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here